Kierunki studiów

Kierunki studiów

Podjęcie nauki na wyższej uczelni, czyli studiów należy poprzedzić dokładnym zapoznaniem się z ofertami uczelni. Nie jest to zadanie proste – w naszym kraju funkcjonują 434 szkoły wyższe, z czego 132 są uczelniami państwowymi. Każda uczelnia to wiele wydziałów z kilkoma kierunkami oraz licznymi specjalnościami – wybór jest naprawdę trudny. W dodatku Polacy mogą bez problemu studiować na uczelniach w państwach Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych z unią. Dokonując wyboru uczelni trzeba mieć jednocześnie świadomość swoich możliwości i predyspozycji – i tych związanych ze specyfiką uczelni i stopniem trudności studiów, jak również z planowaną przyszłością zawodową. Niektórzy mają dość uproszczony wybór. Jeśli ktoś chce zostać lekarzem musi skończyć wydział lekarski, a prawnik na pewno musi pójść na wydział prawa któregoś z uniwersytetów. Inaczej sprawy się mają przy wyborze zawodu, do wykonywania którego uprawnia ukończenie różnych typów uczelni, kierunków, specjalizacji. Wówczas kryteria wyszukiwania najlepszej, najbardziej odpowiedniej dla siebie uczelni znacznie się rozszerzają.
Każde studia kierunki humanistyczne, techniczne, przyrodnicze, artystyczne są organizowane w Polsce w oparciu o przepisy tak zwanej deklaracji bolońskiej. Opracowana i podpisana w 1999 roku deklaracja jest zbiorem zasad organizacji kształcenia wyższego oraz standardów, w oparciu o które to kształcenia ma przebiegać. Celem deklaracji było stworzenie ujednoliconego systemu studiów wyższych, który ułatwi przepływ studentów, kadry naukowej oraz wymianę doświadczeń między europejskimi uczelniami. Taka standaryzacja szkolnictwa wyższego miała również służyć podniesieniu jakości edukacji na poziomie szkoły wyższej.
W Polsce można zdobyć trzystopniowe wykształcenie wyższe. Można je osiągnąć na trzech oddzielnych etapach lub dwóch.
Pierwszy stopień – studia wyższe zawodowe.
Studia zawodowe można odbyć w ciągu trzech lat w licencjacie lub siedmiu – ośmiu semestrów na kierunkach inżynieryjnych. Podstawowym zadaniem tego poziomu studiów jest wyposażenie absolwentów w maksimum praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych. Z tego właśnie powodu na studiach pierwszego stopnia w programie studiów przeważają zajęcia praktyczne – godziny zajęć teoretycznych typu wykłady nie mogą przekraczać poziomu 35% ogółu godzin dydaktycznych. Wiele uczelni zaczęło pracę nad przygotowaniem oferty studiów dualnych, które pozwolą studentom na zdobywanie wiedzy przy jednoczesnym praktycznym jej zastosowaniu. Studia dualne to taka zawodówka na wyższym poziomie – studenci mają wykłady dwa dni w tygodniu, a trzy dni pracują. Połączenie nauki z praktyką zawodową daje doskonałe efekty – studenci po obronie dyplomu mają jednocześnie doświadczenie zawodowe i dzięki temu mogą znaleźć atrakcyjną pracę znacznie szybciej, niż absolwenci studiów tradycyjnych.
Końcem studiów pierwszego stopnia jest uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata.
Po studiach na poziomie pierwszym można uzupełnić i podnieść swoje wykształcenie na studiach drugiego stopnia, czyli studiach magisterskich. Uzupełniające studia magisterskie trwają dwa lata, a kończy je obrona pracy magisterskiej. Zaszczytny zawodowy tytuł magistra lub magistra inżyniera oznacza zdobycie wykształcenia wyższego pełnego.

Obydwa etapy studiów można realizować bez podziału na licencjat i studia magisterskie. Jednolite studia magisterskie to połączenie dwóch pierwszych poziomów. Wybierając ten rodzaj studiów przeskakuje się niezauważalnie poziom pierwszy. W zależności od rodzaju uczelni a także kierunku studiów do uzyskania tytułu magistra potrzeba pięciu, pięciu i pół albo sześciu lat. Pięciu lat nauki wymaga większość kierunków, pięć i pół to studia techniczne, a sześć pełnych lat muszą na uczelni zaliczyć lekarze medycyny, lekarze dentyści, lekarze weterynarii.

Po uzyskaniu tytułu magistra można kontynuować kształcenie na poziomie wyższym na studiach doktoranckich. około 40 tysięcy osób studiuje w Polsce co rok na trzecim stopniu studiów. Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie kadr dydaktycznych na potrzeby wyższych uczelni oraz pracowników placówek naukowych.
Studia trzeciego stopnia trwają minimum dwa, a maksimum cztery lata. Długość studiowania zależy od kierunku, a przede wszystkim od stopnia złożoności badań, które doktoranci podczas studiów przeprowadzają. Po ukończeniu studiów doktoranci mogą przedstawić do oceny napisaną przez siebie rozprawę naukową. pozytywna ocena za pracę doktorską oznacza otrzymanie tytułu doktora nauk. Tytuł doktora jest pierwszym tytułem naukowym jaki można osiągnąć w Polsce.

Dla osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy, rozszerzaniem swoich kwalifikacji, nabywaniem nowych kompetencji zawodowych otwierane są studia podyplomowe. Podyplomowe studia kierunki których są zazwyczaj związane z najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami, to szansa na rozpoczęcie nowego etapu w karierze zawodowej. Studia podyplomowe trwają trzy- cztery semestry i są organizowane w formie niestacjonarnej. W większości przypadków są to studia wymagające wniesienia opłat z tytułu czesnego, ale można również znaleźć wiele ofert studiów podyplomowych bezpłatnych organizowanych przez uczelnie w ramach projektów edukacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Kluczowa jest prywatność

Kluczowa jest prywatność

Każdy z nas bardzo ceni sobie prywatność. W tym celu stara się nie udostępniać swoich danych osobowych, takich jak adres czy numer telefonu. W dzisiejszych czasach większość ludzi boi się również o swoje konta bankowe czy karty debetowe oraz kredytowe, dlatego mnóstwo ludzi wciąż nie posiada kont w żadnych bankach, osoby, które należą do tej grupy są przeważnie osobami starszymi. Największym problemem jest tu strach o swoje pieniądze. Ludzie się obawiają, że ich pieniądze przepadną i nigdy ich nie odzyskają. W sumie nie ma się czemu dziwić w dzisiejszych czasach technologia służy do wielu spraw nawet przestępczych i większość hakerów bez najmniejszego trudu potrafi włamać się niezauważalnie na konta bankowe omijając wszelkie zabezpieczenia, które tam zostały zastosowane. Czasami zdarza się nawet, że pracownicy banków nie są do końca szczerzy ze swoim szefem i oni stoją za włamaniami, jednak jest to szybko wykrywane za pomocą adresów IP. Na szczęście świat wyprzedził nawet hakerów i pomyślał o tym jak zabezpieczyć się przed wszystkimi niepowołanymi włamaniami i kradzieżami bankowymi, aby zmniejszyć ryzyko ich popełniania i do tych celów zostało stworzone anonimowe konto bankowe. Usługa ta jest niestety bardzo kosztowna i nie każdy może sobie na nią pozwolić, ponieważ prowadzenie takiego konta może wynosić nawet kilka tysięcy dolarów rocznie. Zdania są podzielone co do prowadzenia takiego konta. Główne założenie stworzenia tej usługi jest takie, że wszystkie dane znajdujące się na koncie oraz wszystkie przelewy i kwoty są tajne, w skrócie mówiąc nikt nie ma do nich dostępu, włącznie z pracownikami banku, w którym owe konto zostało założone. Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia swoich finansów jednak niestety jest też on najdroższy. Założenie takiego konta nie jest niczym skomplikowanym, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek i podpisać specjalną umowę w banku, w którym owe konto chce się założyć, ale prawdę mówiąc na jedna osoba będzie miała dostęp do naszej tożsamości – jest to pracownik banku, który spisuje z nami ową umowę. W Polsce problem leży po jeszcze jednej stronie, otóż polskie prawo jest tak spisane, że zezwala udostępnianie naszej tożsamości niektórym instytucją przed, którymi nie uchroni nas nawet tajemnica bankowa, w razie popełnienia przestępstwa. Instytucjami tymi są np.: szef Służby Celnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratora czy Urząd Skarbowy. Nie oznacza to jednak, że ta metoda jest jedyną legalną, która może nam pomóc w ochronie naszych danych osobowych, transakcji czy innych prywatnych informacji, jednak od każdego sposobu istnieją wyjątki, które zezwalają na ujawnianie naszych danych niektórym organom państwowym. Cóż dostajemy chociaż namiastkę prywatności, najważniejsze, że nikt z zewnątrz nie będzie ich posiadał. Zdarza się czasami jednak, że nawet w osoby wysoko postawione w państwie potrafią być zamieszane w takie przestępstwa, jednak jest to już zupełnie rzadkość. Innymi wcześniej wspomnianymi metodami prędzej utrzymywania swojej anonimowości, są np.: karty pre-paid, karty numeryczne czy banki offshore. Co prawda karty pre-paid nie są aktualnie używane, ponieważ pomysł ten nie spodobał się Komisji Nadzoru Finansowego, która uznała, że jest to pranie brudnych pieniędzy, ponieważ nie łączyła ona użytkownika z żadnym bankiem, ani inną instytucją, więc nie była spisywana żadna umowa, co z kolei skutkowało tym, że kompletnie nikt nie miał dostępu do naszych danych personalnych. Karta korzystała wówczas ze specjalnego numeru identyfikacyjnego, dzięki któremu można było ją zasilać zwykłym przelewem bankowym lub w każdym oddziale bankowym. Z kolei karty numeryczne nie są metodą zbyt popularną, a w niektórych krajach używanie ich jest surowo zabronione i karane prawnie. Idea tej karty jest taka, że jej użytkownik posiada hasło, które zna tylko on oraz pracownicy banku. Daje to pewność, że nikt z zewnątrz nie ma dostępu do naszych personaliów, jednak wewnątrz jest już odwrotna sytuacja, więc nie daje to niestety pełnej anonimowości, ponieważ kilka osób i tak pozna nasze dane, tym bardziej, że wymagane jest spisanie specjalnej umowy z danym bankiem. Banki offshore polegają na idei, której głównym celem jest przyjmowanie przelewów niewiadomego pochodzenia, dzięki temu bank nie rejestruje żadnych danych powiązanych z kontem. Ich zaletą jest bardzo niski koszt podatkowy oraz 100-procentowa anonimowość, jednak i ta metoda jest przez większość państw regulowana prawnie, a więc i korzystanie z niej jest surowo karane. Istnieje wiele więcej metod, aby chronić siebie i swoje dochody przed niepowołanym spojrzeniem, ale nie wszystkie dają zawsze poczucie pełnej prywatności i nie każda z nich jest dozwolona we wszystkich państwach. O zabezpieczeniach swoich funduszy oraz danych osobowych najlepiej porozmawiać w specjalnych oddziałach bankowych, które się zajmują takimi sprawami, ponieważ dzięki temu będziemy mieli pełną świadomość tego, że działamy zgodnie z prawem i nie poniesiemy żadnych konsekwencji z tego powodu.

Tani kredyt gotówkowy

Tani kredyt gotówkowy

Pieniądze są nieodłącznym elementem życia. Każdy ich potrzebuje, bez względu na to, jakie ma potrzeby, a także, jakie stanowisko zajmuje na co dzień. Gdy ich nie ma, wszystko wydaje się bardziej skomplikowane, niż jest w rzeczywistości, a to dlatego, że zdecydowanie ułatwiają one codzienne życie, a także załatwianie poszczególnych spraw. Niezwykle ważne jest posiadanie pracy, która umożliwia pokrycie wszelkich kosztów, z którymi trzeba się mierzyć na co dzień. Nie każdy ma ten komfort, a wiele osób musi pracować za niskie stawki, żeby móc się utrzymać. Jeśli ma się rodzinę, to sprawa ta wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana, niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Koszty codziennego życia są niezwykle duże. Cały czas wzrastają opłaty za media, z których się korzysta, a ceny jedzenia i innych produktów spożywczych także szybują w górę. Warto spisać na kartce swoje wydatki, a także zyski, żeby wiedzieć dokładnie, ile pieniędzy można wydać w danym miesiącu. Dobre planowanie to podstawa, ale nie każdy potrafi zrobić plan wydatków, a także zysków i strat, które także są nieuniknione. Gdy traci się pracę, to sprawa wydaje się bardziej skomplikowana. Nie ma się wówczas środków na pokrycie bieżących opłat i wpada się w tak zwane błędne koło, z którego trudno wyjść, jeśli nie ma się odpowiednich perspektyw.

Na szczęście nawet w sytuacjach, które wydają się kompletnie beznadziejne, można się odnaleźć, jeśli znajdzie się odpowiednie rozwiązanie, które właśnie to umożliwi. Tani kredyt gotówkowy może okazać się dobrą opcją dla osób, którym zależy na produkcie nisko oprocentowanym. Oferta taka z reguły odznacza się niskimi kosztami, więc z całą pewnością zainteresuje osoby, którym zależy na jak najniższych kosztach. Nie trzeba przy tym zarabiać dużo, aby móc taki dostać, ale zatrudnienie wydaje się niezbędne. Jeśli nie ma się pracy, to trzeba ją czym prędzej znaleźć, jeśli ma się zamiar skorzystać z takiej właśnie oferty. Znalezienie zatrudnienia nie jest trudne, jeśli mieszka się w większym mieście, a przede wszystkim wówczas, gdy ma się chęci. Są one niezbędne, jeśli ma się zamiar zmienić swoje życie na lepsze. Wydają się ważne w każdej dziedzinie życia, także tej finansowej i to na nich w dużej mierze należy się skupiać w pierwszej kolejności. Osoby, które chcą skorzystać z takiego produktu finansowego, powinny się udać do oddziału danej instytucji i to właśnie tak szukać informacji dotyczących oferty, jaka ich interesuje.

W dużej mierze kwota, o jaką się wnioskuje, zależy od potrzeb, na jakie mają być przeznaczone środki finansowe. Inna kwota zainteresuje bowiem osobę, która potrzebuje pieniędzy na zapłatę bieżących rachunków za media, a kompletnie inna, gdy chce się środków na egzotyczne podróże. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku uzyskanie kredytu jest możliwe i nie jest się skreślonym już na starcie. Mimo to decyzja, o zgodzie na udzielenie wsparcia finansowego i tak uzależniona jest od oceny indywidualnej zdolności kredytowej, co w dużej mierze jest zrozumiałe. Nie oznacza to wcale, że przewidziane są od razu problemy, jeśli zarabia się niewiele. Nawet osoby, które mają niskie zarobki, mogą korzystać z takiej oferty, a jednym minusem jest wówczas to, że nie mogą się one starać o wysokie sumy, ale o takie, które będą w stanie spłacić ze środków, jakie co miesiąc są przelewane na ich konto, w związku z wykonywanym zawodem. Warto więc złożyć wniosek, żeby dowiedzieć się, jaka suma jest realna do otrzymania. W ten sposób można się jedynie tego dowiedzieć, bo inna opcja jest niedostępna. Jeśli wypełni się papiery prawidłowo, to istnieje możliwość otrzymania środków w niedługim czasie od złożenia wniosku. W takiej sytuacji liczy się czas, jeśli komuś zależy na szybkim załatwieniu sprawy.

Tego typu instytucje rzadko pracują w weekendy, dlatego najlepiej załatwiać sprawę w dni robocze. Ma się wówczas więcej czasu na doniesienie niezbędnych dokumentów. Także tych, o jakich się zapomniało, lub trzeba się po nie udać do innych urzędów, które także pracują jedynie od poniedziałku do piątku. Chcąc załatwić nurtujący problem, jak najszybciej i o nim zapomnieć, należy wykazać się dokładnością w kompletowaniu niezbędnych papierków. W innym razie sprawa może się przeciągnąć, co dla wielu osób może okazać się nie najlepszą wiadomością. Każdy bowiem pragnie załatwić takie sprawy od ręki albo przynajmniej bardzo szybko. Tylko w takiej sytuacji ma się wrażenie, że uda się wyjść z tak zwanego finansowego dołka lub zawirowania. Jeśli się to uda, to nie trzeba martwić się o najbliższą przyszłość i na spokojnie można wówczas poszukać pracy, w której są bardziej satysfakcjonujące zarobki. Wszystko to po to, żeby uniknąć w przyszłości finansowych tarapatów, w których nikt nie chce się znaleźć. Można także znaleźć sposób na oszczędność i wprowadzić go w życie. A wszystko po to, żeby żyło się lepiej i bez zmartwień, które wynikają z braku środków na utrzymanie swoje, lub najbliższej rodziny, za którą jest się odpowiedzialnym.

Rozsądne wydawanie swoich pieniędzy

Rozsądne wydawanie swoich pieniędzy

Chyba każda osoba jako dziecko otrzymywała od rodziców jakieś pieniądze, czyli były to tak zwane kieszonkowe, najczęściej dawane raz w tygodniu lub w miesiącu, to zależy od podejścia rodziców i od tego, w jakim stopniu byli to ludzie zamożni. W biednych rodzinach z całą pewnością dzieci rzadko miały okazję otrzymywać dla siebie jakieś środki finansowe, które mogłyby dowolnie wydać, bo po prostu ich rodziców nie było na to stać. W bardzo niewielu sytuacjach można powiedzieć, że taki stan rzeczy jest winą rodziców, ponieważ są oni zbyt mało pracowici lub po prostu zbyt oszczędni. Oczywiście nie bez powodu mówię o takim dawaniu dzieciom pewnych kwot pieniędzy i pozwalaniu im na to, aby zupełnie swobodnie nimi dysponowały. Mówię o tym, bo widzę w tym bardzo głęboki sens i coś, co pozwoli właściwie patrzeć dziecku na świat w przyszłości, kiedy już dorośnie. Kiedy dostajemy od kogoś jakieś rzeczy w prezencie, to często nie wiemy w ogóle ile taka rzecz, mogłaby kosztować, a nawet jeżeli już się tego jakimś sposobem dowiemy, na przykład szukając ceny konkretnego produktu w internecie, to i tak w naszej podświadomości ta cena zwykle nie stanowi dla nas problemu, bo to nie my musieliśmy ją wydać, by coś kupić. Oczywiście tego, co w tej chwili mówię, nie powinno się w żaden sposób mylić z chciwością czy niedocenianiem tego, jakie ktoś nam daje prezenty, bo to dwie radykalnie inne kwestie, których nie powinno się nigdy zestawiać i porównywać, bo można wyciągnąć bardzo mylące i wręcz zakłamane wnioski.
W tym, co przed chwilą zostało napisane powyżej, chodzi przede wszystkim o to, że kiedy sami za coś płacimy, to łatwiej przychodzi nam zrozumieć, ile to tak naprawdę kosztuje i w jakim stopniu możemy sobie na to pozwolić, zachowując przy tym jakąś równowagę finansową i zdrowy rozsądek, który jest przy każdych zakupach bardzo potrzebny. Ten wstęp ma służyć przede wszystkim temu, żeby każdy był w stanie zrozumieć, że obchodzenia z pieniędzmi nie uczymy się, dopiero gdy dostaniemy pierwszą wypłatę, ale wtedy kiedy rodzice powierzą nam nasze pierwsze małe kieszonkowe.
Dlaczego tak bardzo intensywnie i szczegółowo rozważam tę kwestię? Chciałbym w ten sposób podkreślić jego ogromne znaczenie, ponieważ mam bardzo dobre podstawy do tego, by sądzić, że w długi inne tego typu kłopoty finansowe popadają najczęściej osoby, które nie zostały właściwie pod tym kątem w dzieciństwie przygotowane i wychowane. Należy zwracać na ten aspekt szczególną uwagę. Jest kilka zasad, które eksperci uważają za podstawowe, a służą one przede wszystkim temu by ludzie, którzy z nich korzystają, mogli mieć stabilną sytuację finansową, Czyli taką, w której wystarcza im na wszystko i mogą przynajmniej niewielkie kwoty regularnie i stopniowo odkładać. Wielu tego typu ekspertów często zaznacza, że branie kredytów, pożyczek i innych tego typu rzeczy jest błędem. Ta zasada ma pewien sens jednak nie zawsze i nie każda pożyczka musi być czystym złem. Czasami nawet jest zupełnie odwrotnie, bo bez pożyczki nie ruszylibyśmy na dalej w naszym życiu i co najwyżej na okrągło tkwili w tym samym punkcie, a to z całą pewnością dla nikogo nie jest dobre ani przyjemne. Jak więc patrzeć na kwestie pożyczek i kredytów w sposób zdrowy i rozsądny? Uważam, że wszelkiego rodzaju kredyty powinno się brać tylko i wyłącznie, wtedy kiedy otrzymane dzięki takiemu kredytowi pieniądze będą dalej zainwestowane, a nie tylko wydane na konsumpcję, czyli to wszystko, co nazywamy przyjemnościami. Jest przecież bardzo dużo takich wydatków, które znacząco przerastają możliwości i wysokość pensji przeciętnego człowieka. W ich wypadku najczęściej trzeba się udać do banku po kredyt, bo bez niego nie da się nic zrobić. Kredyt na wykończenie mieszkania jest właśnie tego przykładem. Nie każdy przeciętny człowiek ma na tyle dobre rozeznanie w rynku, żeby potrafić w sposób rzetelny i sprawny oszacować koszt zakupu i wyremontowania wymarzonego mieszkania, tym bardziej że trzeba uwzględnić również fakt ciągłego wzrostu cen usług i produktów również z kategorii związanej z budownictwem. Wiadomo, że jeżeli ktoś kupił już mieszkanie, to ogromnym błędem byłaby nagła rezygnacja z tego pomysłu tylko i wyłącznie dlatego, że zabrakło środków na dokończenie remontu. Zdecydowanie lepiej jest w takiej sytuacji podeprzeć się kredytem na odpowiednią kwotę, bo gdyby osoba z takimi problemami nagle chciała sprzedać dopiero co kupione mieszkanie, to w większości przypadków musiałaby się ona liczyć, z tym że mieszkanie sprzeda, za cenę niższą niż je kupiła, a poza tym jej straty powiększą również inne pozostałe opłaty, których trzeba przy okazji takich transakcji w różnych urzędach i instytucjach dokonać. Poza tym takie wyremontowane mieszkanie będzie mogło służyć tej osobie jeszcze przez długie lata, tak więc warto wziąć ten wyżej wspomniany kredyt. Jeżeli ktoś myśli, że będzie to dla niego problem spłacić dług tego typu, to może na przykład wynająć jeden z pokoi w tym właśnie remontowanym mieszkaniu i cały zysk tego pomysłu przeznaczyć na problematyczne raty kredytu.

Emerytura dla kobiet

Emerytura dla kobiet

Emerytura jest najczęściej jedynym dochodem seniorów. Dlatego też bardzo ważne jest aby wypracować możliwie najwyższą kwotę tego typu świadczenia. Wysokość emerytury uzależniona jest od zarobków i przepracowanych lat. Kobiety, które z wielu różnych powodów nie pracowały, gdyż na przykład zajmowały się wychowaniem dzieci i domem mogą nie mieć szans na choćby minimalną emeryturę. W ostatnim czasie sporo jednak mówi się o ważnej zmianie w prawie, dzięki której emerytura dla kobiet niepracujących jest możliwa, w sytuacji gdy wychowały one co najmniej czworo dzieci. W tym wypadku kobietom przysługuje jedynie najniższa kwota świadczenia emerytalnego. Niestety zapis ten ma również sporo przeciwników, szczególnie wśród pań które od lat pracują zawodowo.
Z roku na rok wiek emerytalny był stopniowo podnoszony. Od niedawna kobiety mają prawo przejść na emeryturę gdy ukończyły 60 lat. Jest to istotna, dobra zmiana, zazwyczaj wpływa ona na korzyść pracujących pań.
Świadczenie emerytalne wylicza się dzieląc zebrane składki przez przewidywaną długość życia. Oczywiste jest, iż kobiety które będą krócej pracować, odłożą mniej składek przez co ich świadczenie będzie niższe. Większość kobiet, która zdecyduje się przejść na emeryturę tuż po 60 urodzinach może liczyć na minimalną kwotę tego świadczenia.
Należy pamiętać, że w przypadku gdy kobieta osiągnęła już wiek emerytalny, ale zamierza nadal pracować, wówczas pracodawca nie ma prawa jej zwolnić. Gdy jednak powodem zwolnienia jest osiągnięcie wieku, który umożliwia przejście na emeryturę, pracownik powinien niezwłocznie odwołać się do sądu pracy. Z pewnością sąd uzna, iż osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być powodem wypowiedzenia stosunku pracy.
Również podczas przebywania na emeryturze istnieje możliwość dalszej pracy. Osoby przebywające na wcześniejszej emeryturze również mogą nadal pracować, jednak obowiązuje je limit przychodów. Zatrudnienie osoby pobierającej świadczenie emerytalne jest także korzystne dla pracodawcy. Osiągnięte zarobki mogą pozytywnie wpłynąć na wysokość emerytury, pod warunkiem że odprowadzanie były składki na ubezpieczenie społeczne. Aby zwiększyć kwotę świadczenia, emeryt powinien złożyć wniosek o doliczenie stażu z tytułu wypracowania nowego okresu.
Wcześniejsza emerytura, tak zwana pomostówka przysługuje paniom, które wykonują konkretny zawód. Na rządowej liście zawodów, które umożliwiają przejście na wcześniejszą emeryturę są między innymi tancerze zawodowi, nauczycielki, maszyniści czy też dyżurni ruchu. Przeciętna wysokość emerytury pomostowej w ostatnim czasie wynosiła około 2400 złotych.
Ponad to prawo do emerytury pomostowej mają kobiety, które pracowały w warunkach o szczególnym charakterze przed 1999 rokiem, które są w wieku 55 lat oraz których staż pracy w trudnych warunkach wynosi co najmniej 15 lat. Warto pamiętać, iż wszystkie powyższe warunki muszą być łącznie spełnione.
Innym rodzajem jest też świadczenie kompensacyjne. Prawo do tego rodzaju świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w niepublicznych i publicznych przedszkolach i szkołach, a także pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy ośrodków socjoterapii.
Aby otrzymać tego rodzaju świadczenie trzeba spełnić warunek stażowy, który wynosi 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat ucząc w którejś z wyżej wymienionych placówek. Drugim koniecznym warunkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Kolejnym warunkiem jest również wiek. Ze świadczenia kompensacyjnego nie mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły jeszcze 55 roku życia.
Kwota świadczenia kompensacyjnego nie jest zbyt wysoka, obecnie wynosi około 2000 złotych.
Na obniżenie się składek emerytalnych wpływa między innymi okres gdy kobieta przebywała na zwolnieniu chorobowym bądź opiekowała się chorym dzieckiem, czas gdy prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, czas gdy kobieta posiadała status osoby bezrobotnej a także okres gdy pracowała wyłącznie na podstawie umowy o dzieło.
Osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, mogą podnieść wysokość swojej emerytury poprzez wyliczenie kapitału początkowego. Aby dowiedzieć się czy jest możliwość doliczenia kapitału początkowego do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, czyli dokumenty świadczące o wysokości zarobków i przepracowanych latach u poszczególnych pracodawców przed 1999 rokiem. O wysokości kapitału decydują lata składkowe.
Dzięki niedawnej zmianie przepisów, również urlop wychowawczy, który wystąpił przed 1999 rokiem liczony jest jako okres składkowy i może zostać ujęty podczas wyliczania kapitału początkowego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z porad biura rachunkowego bądź udać się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najlepiej z kompletem wymaganych dokumentów. Wiele informacji także dostępnych jest na stronach i portalach społecznościowych, a także na forach internetowych, gdzie na konkretne pytana odpowiadają doświadczeni specjaliści.

Jakie studia wybrać?

Jakie studia wybrać?

Na jakie studia warto się wybrać? W pewnym momencie życia każda młoda osoba zadaje sobie to kluczowe i ważne pytanie. Od jego odpowiedzi może przecież zależeć jej przyszłość. Istnieje wiele takich przypadków, w których ludzie udali się na zły, kompletnie nieinteresujący ich kierunek studiów, a później musieli tracić czas na przebranżawianie się lub podejmowali się prac, które w żadnej mierze ich nie satysfakcjonowały i nie zadowalały. Kończyli w supermarketach, kioskach i na stacjach benzynowych, nic nie mając z tych wszystkich lat poświęconych na żmudną i trudną edukację. Jakie wybrać studia, by później tego nie żałować? Nigdy nie będzie jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. Obecnie zresztą już ludzie w bardzo młodym wieku mają jasno sprecyzowany swój plan na życie. Wiedzą doskonale, co chcą robić i jak chcą żyć za kilka czy nawet kilkanaście lat. Ustalają tylko wszystkie te kroki, które pozwalają im na dotarcie do upragnionego rezultatu, czyli przede wszystkim osiągnięcie sukcesu zawodowego. A co ma zrobić ten młody człowiek, który nie wie nawet, kim jest? Który nie ma żadnych specjalnych zainteresować i z każdej strony jest namawiany do studiowania zupełnie innych kierunków? Teoretycznie mógłby on zastanowić się nad tym, czego za żadne skarby świata nie chciałby robić, ale wybieranie kierunku studiów drogą eliminacji nie jest najlepszym i najprostszym rozwiązaniem. Obecnie uczelnie oferują swoim przyszłym kandydatom tak wiele ciekawych dróg edukacji, że gdyby ktokolwiek chciał się z nimi wszystkimi zapoznać, straciłby przynajmniej kilka tygodni swojego życia. Czy jest zatem prostsza metoda na wybranie dla siebie idealnego kierunku? Oczywiście tak!

Kwestii wyboru studiów nie należy traktować jak najważniejszej sprawy w życiu. A niestety większość osób tak właśnie do niej podchodzi. Nastolatkowi wydaje się, że jeśli teraz podejmie on złą niewłaściwą decyzję, później nie będzie już mógł jej zmienić i zostanie skazany na kilkuletnią naukę na uczelni, z której nic wartościowego nie wyciągnie. Trudno natomiast oczekiwać od młodej osoby sprecyzowanych planów na przyszłość. Zazwyczaj kreują się one dopiero w wieku dwudziestu kilku lat. W szkole ogólnokształcącej człowiek wciąż jeszcze wszystkiego się uczy. Zupełnie przypadkiem odkrywa kolejne dziedziny i zaczyna się nimi interesować, ale zanim przekona się, czy to one są jego prawdziwymi pasjami, musi minąć jeszcze trochę czasu. Nie powinno się więc wywierać na tych młodych osobach zbyt dużej presji. Kierunek studiów zawsze można zmienić – i to nawet po roku czy dwóch latach edukacji. A jeśli już po zdobyciu wyższego wykształcenia człowiek odnajdzie swoje prawdziwe powołanie, taki dyplom i tak pomoże mu pójść w nowym kierunku – umożliwi zapisanie się na studia podyplomowe, które są krótsze od tych dziennych i zaocznych. W życiu na każdym etapie wszystko można jeszcze zmienić. Nie jest więc powiedziane, że po zapisaniu się na wybrane studia koniecznie trzeba się na nich uczyć i je pomyślnie ukończyć.

A jakie wybrać studia, chcąc wybrać się na nie tuż po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej i tuż po przejściu przez wszystkie egzaminy maturalne? Na tym etapie życia nie jest to sprawa prosta. Jak już zresztą wspomnieliśmy, młody człowiek ma jeszcze niską świadomość swoich umiejętności i pasji. Niby wie przecież, czym lubi się zajmować w wolnym czasie, ale niekoniecznie wybór studiów związanych z hobby byłby dla niego dobrym wyjściem. Jest więc kompletnie zielony i zazwyczaj rusza za tłumem, udając się na te studia, na które zapisują się jego koledzy ze szkoły. Naśladuje po prostu innych ludzi. Sądzi, że skoro większość próbuje teraz dostać się na studia architektoniczne, to one muszą być najlepszym pomysłem. A przecież nie każdy ma wysokie zdolności do wykonywania prac typowo kreatywnych. Nie każdy też dobrze odnajdzie się na zajęciach związanych z rysowaniem, budownictwem czy chociażby samą matematyką – której na studiach architektonicznych nie brakuje. Należy więc koniecznie unikać tego całkowitego podążania za tłumem. Oryginalne pomysły zawsze są w cenie – liczą się także na rynku pracy i w świecie biznesu.

Wybór studiów jest zatem kwestią indywidualną. Szukając dla siebie tego odpowiedniego i najlepszego kierunku, należy trzymać się jednej zasady – nie oglądać się wokół siebie i nie zwracać uwagi na to, co mówią inni ludzie. Tutaj negatywny wpływ na młodego człowieka mogą mieć przede wszystkim jego rodzice. Zależy im przecież, aby ich dziecko było wykształcone. Najczęściej jeśli to oni sami nie prowadzą udanego życia zawodowego, nakładają na swoją pociechę coraz to większe wymagania i przekonują ją do wybrania się na studia medyczne lub architektoniczne, mimo iż ona sama o wiele lepiej czuje się w dziedzinach typowo artystycznych. Dochodzi wtedy do kłótni i awantur, a młody człowiek, nie chcą przeciwstawiać się swoim rodzicom, ostatecznie się z nimi zgadza i idzie tam, gdzie oni go wysyłają. W takich sytuacjach trzeba jednak postawić na swoim. Każdy jest kowalem własnego losu.

Kredyt hipoteczny dla firm

Kredyt hipoteczny dla firm

Bardzo często kredyt hipoteczny, jest swego rodzaju instrumentem, który wykorzystywany jest w celu zapłacenia za nieruchomość, w której planujemy mieszkać, jednakże już od jakiegoś czasu, ten właśnie rodzaj kredytu, znajduje wykorzystanie w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców, zarówno mniejszych, jak i większy decyduje się na to, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny dla firm.

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza
Jak pokazują wszelkie przeprowadzane badania, zdecydowanie największe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego mają konsumenci, jacy pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, opcjonalnie może być to również umowa na czas określony. Jak wiadomo jednakże, sektor bankowości bardzo dynamicznie się rozwija, dzięki czemu szansę na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, obecnie mają również osoby zatrudnione na podstawie cywilnoprawnej umowy o pracę. Uzyskać taki kredy mogą również przedsiębiorcy, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, żeby jednakże mogli oni uzyskać kredyt hipoteczny, muszą mieć zdolność kredytową.

Prowadzenie swojej działalności gospodarczej a zdolność kredytowa
Banki zawsze bardzo dokładnie i rzetelnie sprawdzają, jak miewa się kondycja finansowa danego przedsiębiorstwa. Niebywale istotne są przedłożone dokumenty, dzięki którym można dokładnie zobaczyć, jak wygląda płynność finansowa firmy, jak również jaki jest przepływ finansowy pomiędzy daną spółką, a innymi podmiotami zewnętrznymi. To właśnie dzięki takim danym, specjaliści danego banku określają zdolność kredytową, na bazie dochodu netto, jaki uzyskuje poszczególny kredytobiorca w ciągu ostatniego roku. Bardzo ważne jest to, żeby dochód był stabilny. Każdy bank zawsze niebywale skrupulatnie sprawdza, czy na konto danej firmy systematycznie rzeczywiście wpływa zbliżona kwota, a jeżeli są jakieś rozbieżności, to jak duże. Jest to kryterium niezwykle istotne, ponieważ jeżeli występują znaczne wahania w comiesięcznych wpływach danej firmy, to bank może podjąć odmowną decyzję, co do przyznania firmie kredytu hipotecznego.

Czy przedsiębiorca powinien zdecydować się na kredyt hipoteczny na nieruchomość już istniejącą, czy też powinien zaciągnąć kredyt na budowę?
Jest to bardzo duża rozbieżność, dlatego też zanim przedsiębiorca pójdzie do banku z wnioskiem o kredyt hipoteczny, powinien dokładnie zastanowić się, czy decyduje się na zakup nieruchomości już wybudowanej, czy też planuje jej wybudowanie. W wypadku nieruchomości już istniejącej, sprawa wydaje się prostsza, ponieważ trzeba przedstawić bankowi tylko wycenę danej nieruchomości, jeżeli zaś planujemy budowę, to sprawa kształtuje się nieco bardziej skomplikowanie, ponieważ zawsze musimy dostarczyć bankowi wszelkiego rodzaju dokumenty, takie jak projekt budynku, szacowany koszt inwestycji, okres kredytowania i wiele innych. Zawsze to bank ustala jakich dokumentów wymaga od przedsiębiorcy.

Kredyt hipoteczny dla firm – wiarygodność przedsiębiorcy
Normalną rzeczą jest to, że bank nie chce ryzykować, dlatego też zawsze udziela kredytów hipotecznych, takim przedsiębiorcom, którzy nie mają żadnych długów i regularnie spłacają wszelkie swoje zobowiązania. Dlatego też każdy bank, zawsze przed udzieleniem kredytu dokładnie weryfikuje, czy dany przedsiębiorca nie zalega z żadnymi płatnościami, w związku z tym, składając wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego, przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia specjalnego oświadczenia, lub tego do złożenie dokumentów, które potwierdzają, że regularnie płaci on składki ZUS, jak również nie ma żadnych zaległości finansowych względem urzędu skarbowego. Zdecydowana większość banków, dokonuje również sprawdzenia, czy dany przedsiębiorca nie zalega z płaceniem kredytów w innych bankach, czy też nie ma innych tego typu zadłużeń. Takiego sprawdzenia, zazwyczaj banki dokonują w bazach, w których zamieszczane są dane na temat podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do tego zawsze banki sprawdzają ewentualnych pożyczkobiorców w BIK.

Czy kredyt hipoteczny można odliczyć od podatku?

Sprawa wygląda tutaj bardzo podobnie, jak w przypadku samochodu, czy też innego kosztu prowadzenia własnej działalności, a co za tym idzie jest możliwość odliczenia od przychodu firmy, wszelkich kosztów, które związane są z jego używaniem, a więc na przykład opłat za media, czynsz itp.

Jeżeli dana firma nie uzyska kredytu hipotecznego, to jakie ma alternatywy?
Zdecydowana większość banków woli udzielać kredytów osobom indywidualnym, a nie przedsiębiorcom, którym raczej nie ufają, dlatego też oczekują od nich specjalnych zabezpieczeń, profesjonalnej dokumentacji, której nie jest w stanie dostarczyć niekiedy przedsiębiorca. W wypadku nie uzyskania kredytu hipotecznego, przedsiębiorca może starać się, aby uzyskać dotacje finansowe, na przykład z urzędu pracy, czy też dofinansowanie z Unii Europejskiej, która bardzo wspiera, zwłaszcza młodych przedsiębiorców, dlatego też bardzo często organizuje projekty, w ramach których można uzyskać dofinansowanie.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

W dzisiejszych czasach można zaobserwować stały wzrost ilości drobnych przedsiębiorców, a także zanik państwowych zakładów pracy. Nawet największe przedsiębiorstwa, takie jak kopalnie i huty w znacznym stopniu zostały sprywatyzowane. Ogromny wzrost samozatrudnienia, przy jednoczesnym stałym zwiększaniu się kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę, doprowadziło do tego, iż coraz częściej zawierane są tak zwane umowy cywilnoprawne, których zapisy muszą być zgodne z obowiązującym Kodeksem cywilnym. Najczęściej spotykanymi rodzajami kontraktów jest umowa o dzieło oraz umowa zlecenie, warto jest również wspomnieć, iż pomimo tego, iż dotyczą one wykonania określonej pracy, to nie podlegają one przepisom określonym w Kodeksie pracy. Ponadto opodatkowanie umowy zlecenia czy umowy o dzieło różni się w znacznym stopniu od opłat związanych z tradycyjnymi, pełnowymiarowymi umowami. W przypadku porozumień cywilnoprawnych nie można posługiwać się takimi określeniami jak pracownik, pracodawca, a także stosunek pracy, są one bowiem zawierane w przypadku gdy w przedsiębiorstwie wystąpi potrzeba wykonania jednorazowo, lub sporadycznie określonych zadań, lecz nie chce ono zatrudniać kolejnych pracowników.
Najczęściej spotykaną umową cywilnoprawną jest umowa zlecenie, która dotyczy wykonania ściśle określonych prac. W wyniku podpisanego dokumentu, zleceniobiorca jest zobligowany do wykonania na rzecz zleceniodawcy ściśle określonych czynności. Umowa zlecenie określa ponadto ich zakres, czas wykonania oraz wynagrodzenie. Dużą zaletą dla wykonawcy prac jest to, iż według Kodeksu cywilnego, nie ponosi on odpowiedzialności za efekt końcowy wykonywanych zadań, a ponadto, w przeciwieństwie do umowy o pracę, może on mieć możliwość przekazania zlecenia innemu wykonawcy, musi to jednak zostać określone przed podpisaniem dokumentu.
Ogromną różnicą między umową zlecenie a umową o pracę jest to, iż dopuszcza się, aby została ona zawarta ustnie, jest to jednak rzadko praktykowane, gdyż wiąże się z trudnościami w dochodzeniu swoich praw, zarówno przez zleceniobiorcę, jak i przez zleceniodawcę.
Zanim zostanie omówiony bardzo istotny aspekt umów cywilnoprawnych, czyli opodatkowanie umowy zlecenia, należy jeszcze wspomnieć co musi ona zawierać. Muszą zostać zapisane w niej przede wszystkim dane podstawowe, takie jak rodzaj i data zawarcia umowy, dane stron umowy, czyli imiona, nazwiska, numery PESEL, NIP, REGON, adresy zamieszkania, lub adresy przedsiębiorstw. Dokument musi również określać datę rozpoczęcia realizacji zadań określonych w umowie, a także ich zakończenia. Umowa zawiera również dokładny opis czynności, jakie mają zostać wykonane, lub wskazuje na załącznik które je określa, musi również zostać wyznaczone miejsce, gdzie zlecenie będzie wykonywane, a także należne wynagrodzenie. Umowa zlecenie w każdym przypadku powinna zostać sporządzona w co najmniej dwóch, podpisanych przez obie strony egzemplarzach.
Zleceniodawca, a także zleceniobiorca mogą dodatkowo zabezpieczyć się, poprzez dodanie do kontraktu zapisu dotyczącego kar będących skutkiem nieuzasadnionego zerwania umowy. Kary mogą również dotyczyć niewłaściwego wykonania zlecenia, a także niedotrzymania terminów. Firmy startujące w przetargach lub opracowujące nowe technologie decydują się bardzo często na dodanie dodatkowego zapisu, dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zanim podpiszemy dokument musimy dowiedzieć się jak następuje opodatkowanie umowy zlecenia. Określone zasady będą miały bowiem wpływ na to, w jaki sposób będziemy rozliczać się zarówno ze zleceniobiorcą, jak i z urzędem skarbowym. Istotnym pojęciem jest tutaj przychód, czyli ilość środków finansowych, jakie uzyskujemy w wyniku wykonania zlecenia. Do rozliczenia z tego rodzaju wpływów zobowiązane są osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, osoby prawne i należące do niej jednostki organizacyjne, a także samodzielne jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej. W innych przypadkach do rozliczenia się z przychodów zobowiązany jest właściciel nieruchomości, którą wynajmuje w całości lub częściowo, a także zarządca lub administrator budynku, którzy działają w jego imieniu. Opodatkowanie umowy zlecenia dotyczy również środków finansowych, uzyskiwanych w wyniku porozumień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, a także wszelkich kontraktów z kierownikami, dyrektorami oraz menadżerami. Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z osobą która nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas opodatkowanie umowy zlecenia należy całkowicie do jego obowiązków.
Istotne znaczenie przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych ma koszt uzyskania przychodu, który spowoduje zmniejszenie podstawy opodatkowanej kwoty. Opodatkowanie umowy zlecenia może charakteryzować się dwoma odmiennymi sposobami zryczałtowania kosztów uzyskania przychodu. Zazwyczaj wynosi ono bowiem dwadzieścia procent, natomiast w przypadku, gdy przedmiot umowy jest objęty rozporządzeniem dotyczącym praw autorskich, lub dotyczy innych wartości niematerialnych, wówczas opodatkowanie sięga pięćdziesięciu procent.