Czym jest kultura organizacji

Dobra firma dba zarówno o swoich pracowników, jak i o klientów. Pomaga jej w tym kultura organizacyjna. A czym jest kultura organizacji?

Jej najbardziej ogólna definicja, określa ją jako zbiór norm społecznych i systemów wartości w danej firmie. Firma określa swoją politykę i szuka pracowników, którzy będą w stanie się do niej dostosować. Chodzi tu o poglądy, przekonania, oczekiwania, które mają łączyć pracowników. Praca w zespole staje się wtedy wydajniejsza i nowa osoba szybciej wdraża się w zespół.

Kultura organizacyjna pełni bardzo ważną rolę w firmie, dlatego bardzo istotne jest, aby osoby współpracujące z daną firmą, były w stanie określić w czym się ona objawia.

Kiedy w firmie pracują osoby, które mają w wielu kwestiach zgodne poglądy, łatwiej im ze sobą pracować. Właśnie taki jest jeden z celów kultury organizacji – integracja pracowników. Poza tym, pomaga zrozumieć, jaki jest cel firmy, w której pracują. A gdy pracownicy znają cel swojej pracy, potrafią się w niego mocniej angażować i stają się bardziej efektywni. Wpływa to również pozytywnie na sytuację finansową firmy.

Język i slang, w jakim mówią członkowie zespołu, ujednolica się. Używają podobnych zwrotów. Firma staje się bardziej spójna, pozwala łatwiej określać kryteria, na których podstawie przyjmowane są nowe osoby. Określa zasady władzy, struktury organizacji, możliwości awansu. Określa nawet typowe zachowania pracowników firmy, ich tradycje. Ważne jest również dbanie o środowisko.

Istnieją cztery typy kultury organizacyjnej:

  • kultura władzy – jest to typ, w którym panuje podporządkowanie liderowi. Decyzję podejmuje jedna osoba, co usprawnia działanie organizacji i bardzo dobrze sprawdza się w kryzysowych sytuacjach.
  • kultura roli – kultura, w której ważniejsze są schematy i konkretne role, niż to, kto je wykonuje. Działania nie są dynamiczne i pojawiają się problemy, przy sytuacjach wymykających się z ram schematów.
  • kultura celu – grupie przyświeca konkretny cel. Na podstawie wymagań, jakie dane zadanie ze sobą niesie, dobierane są osoby do zespołu i lider. Ten typ kultury jest elastyczny i dobrze działający podczas zmieniających się sytuacji.
  • kultura jednostki – nie ma w tym typie wyraźnego lidera. Jej celem jest stworzenie komfortowego środowiska, dla pracy danej osoby. Dobrze sprawdza się przy wolnych zawodach.

Kultura organizacyjna firm jest zdecydowania warta uwagi. Często w organizacjach, gdzie jest ona szczególnie zaznaczona, pracownicy mają lepsze warunki. Ma to również wpływ na klientów.

Więcej informacji na https://harbingers.io/blog/kultura-organizacyjna-co-to-jest

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here