Czym jest outsourcing bhp

Dbanie o bezpieczeństwo zatrudnionych w zakładzie pracy osób jest niezbywalną odpowiedzialnością pracodawcy, który w tym celu powinien powołać tzw. służbę BHP. Do niedawna najpopularniejszym rozwiązaniem było zatrudnianie „behapowca” na umowę o pracę na cały etat lub jego część. Dziś coraz popularniejszy staje się outsourcing BHP. Czym jest? Jak działa?

Outsourcing BHP – jak działa i czy się opłaca?

W praktyce outsourcing BHP może przybierać różne formy – od zlecania zewnętrznemu podmiotowi przeprowadzania audytów i szkoleń, aż po powierzenie nadzoru nad stanem BHP w firmie. Takie rozwiązanie pozwala pracodawcy na wywiązanie się z wszystkich zadań pod względem bezpieczeństwa pracy nakładanych przez prawo, bez konieczności wiązania się formalną umową o pracę, związanych z nią formalności i wydatków. Powierzenie pełnej kontroli nad stanem BHP w przedsiębiorstwie może być zarówno doskonałym sposobem dla niewielkich firm, których właściciele nie będą musieli już więcej martwić się bezpieczeństwem, wiedząc, że zostało ono powierzone w profesjonalne ręce, jak i dużych korporacji, również tych posiadających wiele oddziałów. Te ostatnie zyskują bowiem większą przejrzystość, redukcję kosztów, lepszą organizację i łatwiejszy nadzór nad stanem BHP w każdym z oddziałów, dzięki możliwości skorzystania z lokalnego inspektora. Przekłada się to na szybsze reagowanie na pojawiające się zagrożenia i lepszy nadzór nad warunkami pracy, niż gdyby wszystko miał nadzorować jeden „behapowiec” zatrudniony w centrali.

W skład usług świadczonych w ramach outsourcingu mogą wchodzić również wykonywane audyty bezpieczeństwa, które powinny być wykonywane przez podmiot zewnętrzny oraz wykonywanie szkoleń okresowych – zadanie, którego w ramach umowy o pracę nie może wykonywać pracownik służby BHP. Bardzo często razem z nadzorem BHP jest oferowana także kompleksowa obsługa spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, jeszcze bardziej odciążając pracodawcę.

Co obejmuje outsourcing BHP?

O ostatecznym kształcie świadczonej w ramach outsourcingu usługi decyduje oczywiście każdy klient decydujący się na taką współpracę – jej zakres może być ustalany indywidualnie. Jednak wśród najczęściej wykonywanych usług można znaleźć, chociażby:

  • Kompleksowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy,
  • Przeprowadzanie szkoleń i pilnowanie ich terminów,
  • Audyt i nadzór nad stanem BHP,
  • Prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji w zakresie BHP,
  • Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego zgodnie z obowiązującymi standardami,
  • Udział w postępowaniach powypadkowych,
  • Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (PIP, Sanepid),
  • Tworzenie tabeli norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
  • Kompleksową pomoc w organizacji ochrony przeciwpożarowej w firmie.

Outsourcing BHP pozwala ponadto na łatwiejsze znalezienie odpowiedniego pracownika – nie musisz zajmować się tym osobiście, to właśnie bowiem na firmie zapewniającej obsługę BHP spoczywa to zadanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here