Efektywne utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie

Na konkurencyjnym rynku istotna jest maksymalizacja możliwości wytwórczych zakładu produkcyjnego. Dlatego nowoczesne firmy bardzo często pracują nieprzerwanie. Aby było to możliwe, należy zastosować techniki ułatwiające niezawodne utrzymanie ruchu. Chodzi o reguły zarządzania, dzięki którym awarie maszyn i urządzeń – nawet, jeśli się pojawią – nie powodują przestojów w pracy.

Na czym polega utrzymanie ruchu zgodnie z nowoczesną definicją? Są to wszystkie procesy oraz działania podejmowane w celu zapewnienia nieustannego dostępu do infrastruktury technicznej zakładu pracy. Prawidłowe utrzymanie ruchu gwarantuje właściwą eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji, a w efekcie – płynną i niezakłóconą realizację zleceń klientów.

Jakie metody pozwalają na efektywne utrzymanie ruchu?

Istnieje kilka koncepcji, w oparciu o które realizuje się obecnie utrzymanie ruchu. Niektóre z nich to:

  • predykcyjne utrzymanie ruchu,
  • prewencyjne utrzymanie ruchu,
  • strategia pracy do uszkodzenia (RTF).

Jednak najważniejsza to TPM, a więc Total Productive Maintenance. W oparciu o nią działa wielu światowych liderów w wielu dziedzinach, poczynając na motoryzacji czy przemyśle lotniczym, poprzez wytwarzanie elektroniki, urządzeń elektrycznych i mechanicznych, aż po budownictwo czy przemysł wydobywczy.

Na czym polega TPM?

TPM to strategia utrzymania ruchu, która koncentruje się na zwiększeniu stabilności procesów produkcyjnych oraz obniżaniu kosztów eksploatacji infrastruktury technicznej przy zachowaniu wysokiej jakości produktów. Dlatego w TPM istotne jest eliminowanie strat, które są generowane przez: awarie, nieefektywne zarządzanie pracą maszyn, mikroprzestoje czy też braki jakościowe.

Wdrożenie tej strategii, choć jest wieloetapowe, przynosi długofalowe efekty. Aby jednak osiągnąć pożądane rezultaty, należy zwrócić uwagę zarówno na techniczne, jak i „ludzkie” aspekty. Precyzyjne i ustandaryzowane procedury postępowania w ciągu produkcyjnym połączone z dbałością o przestrzeganie zasad BHP i projakościowym podejściem zaowocują utrzymaniem ruchu na maksymalnym poziomie.

Szkolenia jako metoda wdrażania TPM i metod lean management

A co zrobić, aby zoptymalizować utrzymanie ruchu w firmie od podstaw? Dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po wsparcie firmy konsultingowej, która specjalizuje się we wdrażaniu technik lean management. Obiektywny ekspert dokona oceny zastanej sytuacji i nakreśli optymalny kierunek zmian. Szkolenia lean management również pomogą zbudować odpowiednią świadomość oraz poziom wiedzy w zespole pracowników, niezbędny do rozpoczęcia zmian i procesów udoskonalania produkcji i zarządzania. Na rynku dostępnych jest szereg szkoleń z metod lean management, takich jak 5S, SMED, Kanban, Six Sigma itp. Szkolenia z utrzymania ruchu pozwalają podnieść wiedzę i poziom organizacyjny typowo w drużynach odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu, naprawy parku maszynowego i radzenie sobie z awariami. Często jest to pierwszy, i jednocześnie niezbędny, krok do uruchomienia w przedsiębiorstwie projektów, których celem będzie podniesienie jakości, obniżenie kosztów poprzez lepszą niezawodność i efektywniejsze utrzymanie parku maszynowego i procesów produkcyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here