Emerytura dla kobiet

Emerytura dla kobiet

Emerytura jest najczęściej jedynym dochodem seniorów. Dlatego też bardzo ważne jest aby wypracować możliwie najwyższą kwotę tego typu świadczenia. Wysokość emerytury uzależniona jest od zarobków i przepracowanych lat. Kobiety, które z wielu różnych powodów nie pracowały, gdyż na przykład zajmowały się wychowaniem dzieci i domem mogą nie mieć szans na choćby minimalną emeryturę. W ostatnim czasie sporo jednak mówi się o ważnej zmianie w prawie, dzięki której emerytura dla kobiet niepracujących jest możliwa, w sytuacji gdy wychowały one co najmniej czworo dzieci. W tym wypadku kobietom przysługuje jedynie najniższa kwota świadczenia emerytalnego. Niestety zapis ten ma również sporo przeciwników, szczególnie wśród pań które od lat pracują zawodowo.
Z roku na rok wiek emerytalny był stopniowo podnoszony. Od niedawna kobiety mają prawo przejść na emeryturę gdy ukończyły 60 lat. Jest to istotna, dobra zmiana, zazwyczaj wpływa ona na korzyść pracujących pań.
Świadczenie emerytalne wylicza się dzieląc zebrane składki przez przewidywaną długość życia. Oczywiste jest, iż kobiety które będą krócej pracować, odłożą mniej składek przez co ich świadczenie będzie niższe. Większość kobiet, która zdecyduje się przejść na emeryturę tuż po 60 urodzinach może liczyć na minimalną kwotę tego świadczenia.
Należy pamiętać, że w przypadku gdy kobieta osiągnęła już wiek emerytalny, ale zamierza nadal pracować, wówczas pracodawca nie ma prawa jej zwolnić. Gdy jednak powodem zwolnienia jest osiągnięcie wieku, który umożliwia przejście na emeryturę, pracownik powinien niezwłocznie odwołać się do sądu pracy. Z pewnością sąd uzna, iż osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być powodem wypowiedzenia stosunku pracy.
Również podczas przebywania na emeryturze istnieje możliwość dalszej pracy. Osoby przebywające na wcześniejszej emeryturze również mogą nadal pracować, jednak obowiązuje je limit przychodów. Zatrudnienie osoby pobierającej świadczenie emerytalne jest także korzystne dla pracodawcy. Osiągnięte zarobki mogą pozytywnie wpłynąć na wysokość emerytury, pod warunkiem że odprowadzanie były składki na ubezpieczenie społeczne. Aby zwiększyć kwotę świadczenia, emeryt powinien złożyć wniosek o doliczenie stażu z tytułu wypracowania nowego okresu.
Wcześniejsza emerytura, tak zwana pomostówka przysługuje paniom, które wykonują konkretny zawód. Na rządowej liście zawodów, które umożliwiają przejście na wcześniejszą emeryturę są między innymi tancerze zawodowi, nauczycielki, maszyniści czy też dyżurni ruchu. Przeciętna wysokość emerytury pomostowej w ostatnim czasie wynosiła około 2400 złotych.
Ponad to prawo do emerytury pomostowej mają kobiety, które pracowały w warunkach o szczególnym charakterze przed 1999 rokiem, które są w wieku 55 lat oraz których staż pracy w trudnych warunkach wynosi co najmniej 15 lat. Warto pamiętać, iż wszystkie powyższe warunki muszą być łącznie spełnione.
Innym rodzajem jest też świadczenie kompensacyjne. Prawo do tego rodzaju świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w niepublicznych i publicznych przedszkolach i szkołach, a także pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy ośrodków socjoterapii.
Aby otrzymać tego rodzaju świadczenie trzeba spełnić warunek stażowy, który wynosi 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat ucząc w którejś z wyżej wymienionych placówek. Drugim koniecznym warunkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Kolejnym warunkiem jest również wiek. Ze świadczenia kompensacyjnego nie mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły jeszcze 55 roku życia.
Kwota świadczenia kompensacyjnego nie jest zbyt wysoka, obecnie wynosi około 2000 złotych.
Na obniżenie się składek emerytalnych wpływa między innymi okres gdy kobieta przebywała na zwolnieniu chorobowym bądź opiekowała się chorym dzieckiem, czas gdy prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, czas gdy kobieta posiadała status osoby bezrobotnej a także okres gdy pracowała wyłącznie na podstawie umowy o dzieło.
Osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, mogą podnieść wysokość swojej emerytury poprzez wyliczenie kapitału początkowego. Aby dowiedzieć się czy jest możliwość doliczenia kapitału początkowego do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, czyli dokumenty świadczące o wysokości zarobków i przepracowanych latach u poszczególnych pracodawców przed 1999 rokiem. O wysokości kapitału decydują lata składkowe.
Dzięki niedawnej zmianie przepisów, również urlop wychowawczy, który wystąpił przed 1999 rokiem liczony jest jako okres składkowy i może zostać ujęty podczas wyliczania kapitału początkowego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z porad biura rachunkowego bądź udać się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najlepiej z kompletem wymaganych dokumentów. Wiele informacji także dostępnych jest na stronach i portalach społecznościowych, a także na forach internetowych, gdzie na konkretne pytana odpowiadają doświadczeni specjaliści.

Jakie studia wybrać?

Jakie studia wybrać?

Na jakie studia warto się wybrać? W pewnym momencie życia każda młoda osoba zadaje sobie to kluczowe i ważne pytanie. Od jego odpowiedzi może przecież zależeć jej przyszłość. Istnieje wiele takich przypadków, w których ludzie udali się na zły, kompletnie nieinteresujący ich kierunek studiów, a później musieli tracić czas na przebranżawianie się lub podejmowali się prac, które w żadnej mierze ich nie satysfakcjonowały i nie zadowalały. Kończyli w supermarketach, kioskach i na stacjach benzynowych, nic nie mając z tych wszystkich lat poświęconych na żmudną i trudną edukację. Jakie wybrać studia, by później tego nie żałować? Nigdy nie będzie jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. Obecnie zresztą już ludzie w bardzo młodym wieku mają jasno sprecyzowany swój plan na życie. Wiedzą doskonale, co chcą robić i jak chcą żyć za kilka czy nawet kilkanaście lat. Ustalają tylko wszystkie te kroki, które pozwalają im na dotarcie do upragnionego rezultatu, czyli przede wszystkim osiągnięcie sukcesu zawodowego. A co ma zrobić ten młody człowiek, który nie wie nawet, kim jest? Który nie ma żadnych specjalnych zainteresować i z każdej strony jest namawiany do studiowania zupełnie innych kierunków? Teoretycznie mógłby on zastanowić się nad tym, czego za żadne skarby świata nie chciałby robić, ale wybieranie kierunku studiów drogą eliminacji nie jest najlepszym i najprostszym rozwiązaniem. Obecnie uczelnie oferują swoim przyszłym kandydatom tak wiele ciekawych dróg edukacji, że gdyby ktokolwiek chciał się z nimi wszystkimi zapoznać, straciłby przynajmniej kilka tygodni swojego życia. Czy jest zatem prostsza metoda na wybranie dla siebie idealnego kierunku? Oczywiście tak!

Kwestii wyboru studiów nie należy traktować jak najważniejszej sprawy w życiu. A niestety większość osób tak właśnie do niej podchodzi. Nastolatkowi wydaje się, że jeśli teraz podejmie on złą niewłaściwą decyzję, później nie będzie już mógł jej zmienić i zostanie skazany na kilkuletnią naukę na uczelni, z której nic wartościowego nie wyciągnie. Trudno natomiast oczekiwać od młodej osoby sprecyzowanych planów na przyszłość. Zazwyczaj kreują się one dopiero w wieku dwudziestu kilku lat. W szkole ogólnokształcącej człowiek wciąż jeszcze wszystkiego się uczy. Zupełnie przypadkiem odkrywa kolejne dziedziny i zaczyna się nimi interesować, ale zanim przekona się, czy to one są jego prawdziwymi pasjami, musi minąć jeszcze trochę czasu. Nie powinno się więc wywierać na tych młodych osobach zbyt dużej presji. Kierunek studiów zawsze można zmienić – i to nawet po roku czy dwóch latach edukacji. A jeśli już po zdobyciu wyższego wykształcenia człowiek odnajdzie swoje prawdziwe powołanie, taki dyplom i tak pomoże mu pójść w nowym kierunku – umożliwi zapisanie się na studia podyplomowe, które są krótsze od tych dziennych i zaocznych. W życiu na każdym etapie wszystko można jeszcze zmienić. Nie jest więc powiedziane, że po zapisaniu się na wybrane studia koniecznie trzeba się na nich uczyć i je pomyślnie ukończyć.

A jakie wybrać studia, chcąc wybrać się na nie tuż po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej i tuż po przejściu przez wszystkie egzaminy maturalne? Na tym etapie życia nie jest to sprawa prosta. Jak już zresztą wspomnieliśmy, młody człowiek ma jeszcze niską świadomość swoich umiejętności i pasji. Niby wie przecież, czym lubi się zajmować w wolnym czasie, ale niekoniecznie wybór studiów związanych z hobby byłby dla niego dobrym wyjściem. Jest więc kompletnie zielony i zazwyczaj rusza za tłumem, udając się na te studia, na które zapisują się jego koledzy ze szkoły. Naśladuje po prostu innych ludzi. Sądzi, że skoro większość próbuje teraz dostać się na studia architektoniczne, to one muszą być najlepszym pomysłem. A przecież nie każdy ma wysokie zdolności do wykonywania prac typowo kreatywnych. Nie każdy też dobrze odnajdzie się na zajęciach związanych z rysowaniem, budownictwem czy chociażby samą matematyką – której na studiach architektonicznych nie brakuje. Należy więc koniecznie unikać tego całkowitego podążania za tłumem. Oryginalne pomysły zawsze są w cenie – liczą się także na rynku pracy i w świecie biznesu.

Wybór studiów jest zatem kwestią indywidualną. Szukając dla siebie tego odpowiedniego i najlepszego kierunku, należy trzymać się jednej zasady – nie oglądać się wokół siebie i nie zwracać uwagi na to, co mówią inni ludzie. Tutaj negatywny wpływ na młodego człowieka mogą mieć przede wszystkim jego rodzice. Zależy im przecież, aby ich dziecko było wykształcone. Najczęściej jeśli to oni sami nie prowadzą udanego życia zawodowego, nakładają na swoją pociechę coraz to większe wymagania i przekonują ją do wybrania się na studia medyczne lub architektoniczne, mimo iż ona sama o wiele lepiej czuje się w dziedzinach typowo artystycznych. Dochodzi wtedy do kłótni i awantur, a młody człowiek, nie chcą przeciwstawiać się swoim rodzicom, ostatecznie się z nimi zgadza i idzie tam, gdzie oni go wysyłają. W takich sytuacjach trzeba jednak postawić na swoim. Każdy jest kowalem własnego losu.

Kredyt hipoteczny dla firm

Kredyt hipoteczny dla firm

Bardzo często kredyt hipoteczny, jest swego rodzaju instrumentem, który wykorzystywany jest w celu zapłacenia za nieruchomość, w której planujemy mieszkać, jednakże już od jakiegoś czasu, ten właśnie rodzaj kredytu, znajduje wykorzystanie w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców, zarówno mniejszych, jak i większy decyduje się na to, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny dla firm.

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza
Jak pokazują wszelkie przeprowadzane badania, zdecydowanie największe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego mają konsumenci, jacy pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, opcjonalnie może być to również umowa na czas określony. Jak wiadomo jednakże, sektor bankowości bardzo dynamicznie się rozwija, dzięki czemu szansę na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, obecnie mają również osoby zatrudnione na podstawie cywilnoprawnej umowy o pracę. Uzyskać taki kredy mogą również przedsiębiorcy, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, żeby jednakże mogli oni uzyskać kredyt hipoteczny, muszą mieć zdolność kredytową.

Prowadzenie swojej działalności gospodarczej a zdolność kredytowa
Banki zawsze bardzo dokładnie i rzetelnie sprawdzają, jak miewa się kondycja finansowa danego przedsiębiorstwa. Niebywale istotne są przedłożone dokumenty, dzięki którym można dokładnie zobaczyć, jak wygląda płynność finansowa firmy, jak również jaki jest przepływ finansowy pomiędzy daną spółką, a innymi podmiotami zewnętrznymi. To właśnie dzięki takim danym, specjaliści danego banku określają zdolność kredytową, na bazie dochodu netto, jaki uzyskuje poszczególny kredytobiorca w ciągu ostatniego roku. Bardzo ważne jest to, żeby dochód był stabilny. Każdy bank zawsze niebywale skrupulatnie sprawdza, czy na konto danej firmy systematycznie rzeczywiście wpływa zbliżona kwota, a jeżeli są jakieś rozbieżności, to jak duże. Jest to kryterium niezwykle istotne, ponieważ jeżeli występują znaczne wahania w comiesięcznych wpływach danej firmy, to bank może podjąć odmowną decyzję, co do przyznania firmie kredytu hipotecznego.

Czy przedsiębiorca powinien zdecydować się na kredyt hipoteczny na nieruchomość już istniejącą, czy też powinien zaciągnąć kredyt na budowę?
Jest to bardzo duża rozbieżność, dlatego też zanim przedsiębiorca pójdzie do banku z wnioskiem o kredyt hipoteczny, powinien dokładnie zastanowić się, czy decyduje się na zakup nieruchomości już wybudowanej, czy też planuje jej wybudowanie. W wypadku nieruchomości już istniejącej, sprawa wydaje się prostsza, ponieważ trzeba przedstawić bankowi tylko wycenę danej nieruchomości, jeżeli zaś planujemy budowę, to sprawa kształtuje się nieco bardziej skomplikowanie, ponieważ zawsze musimy dostarczyć bankowi wszelkiego rodzaju dokumenty, takie jak projekt budynku, szacowany koszt inwestycji, okres kredytowania i wiele innych. Zawsze to bank ustala jakich dokumentów wymaga od przedsiębiorcy.

Kredyt hipoteczny dla firm – wiarygodność przedsiębiorcy
Normalną rzeczą jest to, że bank nie chce ryzykować, dlatego też zawsze udziela kredytów hipotecznych, takim przedsiębiorcom, którzy nie mają żadnych długów i regularnie spłacają wszelkie swoje zobowiązania. Dlatego też każdy bank, zawsze przed udzieleniem kredytu dokładnie weryfikuje, czy dany przedsiębiorca nie zalega z żadnymi płatnościami, w związku z tym, składając wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego, przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia specjalnego oświadczenia, lub tego do złożenie dokumentów, które potwierdzają, że regularnie płaci on składki ZUS, jak również nie ma żadnych zaległości finansowych względem urzędu skarbowego. Zdecydowana większość banków, dokonuje również sprawdzenia, czy dany przedsiębiorca nie zalega z płaceniem kredytów w innych bankach, czy też nie ma innych tego typu zadłużeń. Takiego sprawdzenia, zazwyczaj banki dokonują w bazach, w których zamieszczane są dane na temat podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do tego zawsze banki sprawdzają ewentualnych pożyczkobiorców w BIK.

Czy kredyt hipoteczny można odliczyć od podatku?

Sprawa wygląda tutaj bardzo podobnie, jak w przypadku samochodu, czy też innego kosztu prowadzenia własnej działalności, a co za tym idzie jest możliwość odliczenia od przychodu firmy, wszelkich kosztów, które związane są z jego używaniem, a więc na przykład opłat za media, czynsz itp.

Jeżeli dana firma nie uzyska kredytu hipotecznego, to jakie ma alternatywy?
Zdecydowana większość banków woli udzielać kredytów osobom indywidualnym, a nie przedsiębiorcom, którym raczej nie ufają, dlatego też oczekują od nich specjalnych zabezpieczeń, profesjonalnej dokumentacji, której nie jest w stanie dostarczyć niekiedy przedsiębiorca. W wypadku nie uzyskania kredytu hipotecznego, przedsiębiorca może starać się, aby uzyskać dotacje finansowe, na przykład z urzędu pracy, czy też dofinansowanie z Unii Europejskiej, która bardzo wspiera, zwłaszcza młodych przedsiębiorców, dlatego też bardzo często organizuje projekty, w ramach których można uzyskać dofinansowanie.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

W dzisiejszych czasach można zaobserwować stały wzrost ilości drobnych przedsiębiorców, a także zanik państwowych zakładów pracy. Nawet największe przedsiębiorstwa, takie jak kopalnie i huty w znacznym stopniu zostały sprywatyzowane. Ogromny wzrost samozatrudnienia, przy jednoczesnym stałym zwiększaniu się kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę, doprowadziło do tego, iż coraz częściej zawierane są tak zwane umowy cywilnoprawne, których zapisy muszą być zgodne z obowiązującym Kodeksem cywilnym. Najczęściej spotykanymi rodzajami kontraktów jest umowa o dzieło oraz umowa zlecenie, warto jest również wspomnieć, iż pomimo tego, iż dotyczą one wykonania określonej pracy, to nie podlegają one przepisom określonym w Kodeksie pracy. Ponadto opodatkowanie umowy zlecenia czy umowy o dzieło różni się w znacznym stopniu od opłat związanych z tradycyjnymi, pełnowymiarowymi umowami. W przypadku porozumień cywilnoprawnych nie można posługiwać się takimi określeniami jak pracownik, pracodawca, a także stosunek pracy, są one bowiem zawierane w przypadku gdy w przedsiębiorstwie wystąpi potrzeba wykonania jednorazowo, lub sporadycznie określonych zadań, lecz nie chce ono zatrudniać kolejnych pracowników.
Najczęściej spotykaną umową cywilnoprawną jest umowa zlecenie, która dotyczy wykonania ściśle określonych prac. W wyniku podpisanego dokumentu, zleceniobiorca jest zobligowany do wykonania na rzecz zleceniodawcy ściśle określonych czynności. Umowa zlecenie określa ponadto ich zakres, czas wykonania oraz wynagrodzenie. Dużą zaletą dla wykonawcy prac jest to, iż według Kodeksu cywilnego, nie ponosi on odpowiedzialności za efekt końcowy wykonywanych zadań, a ponadto, w przeciwieństwie do umowy o pracę, może on mieć możliwość przekazania zlecenia innemu wykonawcy, musi to jednak zostać określone przed podpisaniem dokumentu.
Ogromną różnicą między umową zlecenie a umową o pracę jest to, iż dopuszcza się, aby została ona zawarta ustnie, jest to jednak rzadko praktykowane, gdyż wiąże się z trudnościami w dochodzeniu swoich praw, zarówno przez zleceniobiorcę, jak i przez zleceniodawcę.
Zanim zostanie omówiony bardzo istotny aspekt umów cywilnoprawnych, czyli opodatkowanie umowy zlecenia, należy jeszcze wspomnieć co musi ona zawierać. Muszą zostać zapisane w niej przede wszystkim dane podstawowe, takie jak rodzaj i data zawarcia umowy, dane stron umowy, czyli imiona, nazwiska, numery PESEL, NIP, REGON, adresy zamieszkania, lub adresy przedsiębiorstw. Dokument musi również określać datę rozpoczęcia realizacji zadań określonych w umowie, a także ich zakończenia. Umowa zawiera również dokładny opis czynności, jakie mają zostać wykonane, lub wskazuje na załącznik które je określa, musi również zostać wyznaczone miejsce, gdzie zlecenie będzie wykonywane, a także należne wynagrodzenie. Umowa zlecenie w każdym przypadku powinna zostać sporządzona w co najmniej dwóch, podpisanych przez obie strony egzemplarzach.
Zleceniodawca, a także zleceniobiorca mogą dodatkowo zabezpieczyć się, poprzez dodanie do kontraktu zapisu dotyczącego kar będących skutkiem nieuzasadnionego zerwania umowy. Kary mogą również dotyczyć niewłaściwego wykonania zlecenia, a także niedotrzymania terminów. Firmy startujące w przetargach lub opracowujące nowe technologie decydują się bardzo często na dodanie dodatkowego zapisu, dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zanim podpiszemy dokument musimy dowiedzieć się jak następuje opodatkowanie umowy zlecenia. Określone zasady będą miały bowiem wpływ na to, w jaki sposób będziemy rozliczać się zarówno ze zleceniobiorcą, jak i z urzędem skarbowym. Istotnym pojęciem jest tutaj przychód, czyli ilość środków finansowych, jakie uzyskujemy w wyniku wykonania zlecenia. Do rozliczenia z tego rodzaju wpływów zobowiązane są osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, osoby prawne i należące do niej jednostki organizacyjne, a także samodzielne jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej. W innych przypadkach do rozliczenia się z przychodów zobowiązany jest właściciel nieruchomości, którą wynajmuje w całości lub częściowo, a także zarządca lub administrator budynku, którzy działają w jego imieniu. Opodatkowanie umowy zlecenia dotyczy również środków finansowych, uzyskiwanych w wyniku porozumień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, a także wszelkich kontraktów z kierownikami, dyrektorami oraz menadżerami. Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z osobą która nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas opodatkowanie umowy zlecenia należy całkowicie do jego obowiązków.
Istotne znaczenie przy rozliczaniu umów cywilnoprawnych ma koszt uzyskania przychodu, który spowoduje zmniejszenie podstawy opodatkowanej kwoty. Opodatkowanie umowy zlecenia może charakteryzować się dwoma odmiennymi sposobami zryczałtowania kosztów uzyskania przychodu. Zazwyczaj wynosi ono bowiem dwadzieścia procent, natomiast w przypadku, gdy przedmiot umowy jest objęty rozporządzeniem dotyczącym praw autorskich, lub dotyczy innych wartości niematerialnych, wówczas opodatkowanie sięga pięćdziesięciu procent.