Zarządzenie wspólnota mieszkaniową

Niektórym może wydawać się, że spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota to podmioty, które niewiele się od siebie różnią. Jednak w rzeczywistości ich status prawny oraz specyfika działalności są całkowicie zróżnicowane. Różnice między spółdzielnią a wspólnotą obejmują wiele elementów, zwłaszcza prawa i obowiązki członków. Co do zasady jednak, wspólnoty lepiej zarządzają nieruchomościami niż spółdzielnie.

Krótka definicja

Termin „wspólnota mieszkaniowa” został pierwszy raz użyty w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku. Ustawa weszła w życie w styczniu roku następnego.

Treść ustawy informuje, że wspólnota mieszkaniowa to wszyscy właściciele lokali wchodzących w skład dowolnej nieruchomości, tzn. zabudowań wraz z otaczającym terenem.

Jak można zarządzać nieruchomością wspólnoty?

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową co do zasady leży wyłącznie w gestii właścicieli lokali. I wyłączając przypadki kreowania sytuacji niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami dobrosąsiedzkiego współżycia, które nie powinny mieć miejsca, większość zasad dotyczących administrowaniem tworzone są przez zainteresowanych. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej w demokratyczny sposób decydują o kształcie regulaminu obowiązującego w sprawach dotyczących sprawowania zarządu. Stworzenie solidnych podstaw współpracy lokatorskiej w formie lokalnego rozporządzenia warto przekazać do konsultacji prawniczej, by uniknąć niezamierzonych nawet kolizji z prawem.

Wsparcie zewnętrzne

Wiele kancelarii prawnych oferuje usługę obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych Warszawa. Zawiłości prawa związane z interpretacją przepisów mogą sprawiać znaczne trudności, które da się ominąć dzięki wiedzy ludzi zajmujących się stosowaniem prawa w praktyce na co dzień.

Rodzaje zarządu nad nieruchomością

Wytyczne wspomnianej wyżej ustawy dają dwie możliwości organizacji zarządu nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych.

Artykuł 20 reguluje zależności zarządu w obiektach zrzeszających powyżej siedmiu lokali mieszkalnych. Zawiązana wspólnota zobowiązana jest wtedy do wyłonienia na drodze głosowania wszystkich członków, kilkuosobowego zarządu. Członkami zarządu mogą być właściciele lokali lub osoby zewnętrzne.
Ten sposób zarządzania nieruchomością nazwany jest w myśl zapisów prawa zarządem ustawowym regulowanym.

Wspólnoty nieprzekraczające siedmiu lokali nie mają obowiązku powoływania zarządu. Decyzje wtedy podejmuje zebranie członków w głosowaniu większością głosów.

Zarząd powierzony jednostce zewnętrznej reguluje art. 18 ustawy o właścicielach lokali. Ustawa nazywa go zarządem umownym regulowanym. Usługi zarządu nieruchomością oferują wyspecjalizowane firmy. Zajmują się tym zawodowo i znają od podstaw prawne niuanse.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here