Analizator spalin – dokładna analiza składu spalin

Aby dowiedzieć się, jakie składniki zawierają spaliny, stosuje się specjalistyczny sprzęt – analizatory spalin.

Czym jest analizator spalin?

Analizatory spalin to urządzenia przeznaczone do prowadzenia pomiarów jakościowych i ilościowych spalin. Pomiary prowadzone są wówczas za pomocą specjalnego czujnika elektrochemicznego, który umożliwia określenie dokładnych parametrów produktów spalania.

Za pomocą analizatora składu spalin można oznaczyć zawartość poniższych związków:

– O2 – tlen
– CO – tlenek węgla
– NO – tlenek azotu
– NO2 – dwutlenek azotu
– SO2 – dwutlenek siarki
– HC – węglowodory

Analizatory spalin posiadają bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są one w ogrzewnictwie, przez służby kominiarskie, w branży motoryzacyjnej, w spalarniach odpadów, a także w innych branżach, w których konieczne jest prowadzenie analizy składu spalin.

Jak analizuje się skład spalin?

Urządzenie takie, jak analizator spalin, jest zautomatyzowane, dlatego też wykonuje ono pomiary po naciśnięciu na przycisk lub samoczynnie. Analizatory mogą być montowane stacjonarnie, ale stosuje się także mobilny sprzęt, który może być zastosowany w dowolnym miejscu.

Analizator wyposażony jest w sondę spalin z odpowiednią końcówką, którą umieszcza się w miejscu badania. Sonda połączona jest wężem z urządzeniem analizującym, które prezentuje wynik pomiaru na ekranie LCD. Analizator tego typu może być również podłączony do komputera PC i korzystać może z dedykowanego oprogramowania wspomagającego gromadzenie i analizę danych.

Do analizatorów spalin stosuje się także dodatkowe akcesoria, w tym między innymi wymienne czujniki, filtry, sondy, wężyki.

Analizatory spalin samochodowych

Aktualnie coraz częściej stosowane są analizatory spalin samochodowych. Są to specjalne analizatory, które przeznaczone są do badania spalin wytwarzanych przez samochody. Coraz więcej patroli policyjnych wyposażanych jest dzisiaj w odpowiednie analizatory spalin.

Na podstawie badań wykonanych przez analizator spalin samochodowych można określić, czy spełniają one odpowiednie normy.

Gdy spaliny nie spełniają norm, oznacza to najczęściej, że samochód posiada wycięty filtr DPF, który ma za zadanie zatrzymywać najbardziej niebezpieczne produkty spalania.

Analizatory spalin dostępne są w ofercie Pascal s.c..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here