Błąd na fakturze

Przy wystawianiu faktury klientom bardzo łatwo można popełnić błąd. Choć z pozoru wydaje się on nieistotny, to aby zachować poprawność dokumentacji księgowej, należy go skorygować. Jak to zrobić? Jak można poprawić np. błędną datę na fakturze czy cenę, która nie uwzględniała rabatu?

Błędy na fakturze – jakie najczęściej popełniają przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca, wystawiając fakturę, powinien dołożyć wszelkich starań, aby dokument był poprawnie uzupełniony. Błąd może zdarzyć się każdemu. Na dokumentach księgowych pojawić mogą się zarówno błędy formalne, jak i merytoryczne. Przedsiębiorca pomylić może się np. w cenie sprzedawanego towaru/usługi, dacie wystawienia faktury, jej numerze, danych kontrahenta. To, jakie działania się podejmie, jeśli zauważy się pomyłkę na fakturze, zależy od typu błędu. Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest to, że pomyłkę można łatwo wyeliminować. Błędnie wystawiony dokument pomoże skorygować program księgowy, który umożliwia tworzenie faktur korygujących lub not korygujących.

Błąd formalny na fakturze i co dalej?

Błędy formalne na fakturach zdarzają się bardzo często. Ich przykładem jest:

 • zła data wystawienia faktury źródłowej,
 • błędna data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, numeru faktury,
 • pomyłka w imionach i nazwiskach lub nazwach podatnika i nabywcy towarów
 • błąd w opisie/nazwie usługi;/towaru.
 • zły adres kontrahenta.

W takich sytuacjach nie ma konieczności wystawiania faktury korygującej. Pomyłkę wystarczy naprawić, wystawiając notę korygującą. Noty korygujące wystawia się do faktury VAT, a dokładnie do jej konkretnej pozycji. Aby nota korygująca była ważna, musi zawierać określone przez ustawę dane. Jej elementy wymienione zostały w art. 106k ustawy o VAT. Zgodnie z nimi dokument ten powinien zawierać:

 • oznaczenie NOTA KORYGUJĄCA,
 • numer kolejny oraz datę wystawienia,
 • imiona i nazwiska bądź nazwy wystawcy noty i wystawcy faktury lub faktury korygującej oraz ich adresy i NIP,
 • dane zawarte w poprawionej fakturze (data wystawienia, numer faktury, strony transakcji, nazwy oraz ilości towarów lub usług, których dotyczy wystawiana faktura),
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz podanie prawidłowej treści.

Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Faktura korygująca to kolejny dokument, który pozwala na poprawę błędów w obrębie dokumentów księgowych. Wystawia się ją w momencie, kiedy pomyłka dotyczy nie kwestii formalnych, ale ceny towaru lub usługi. Zgodnie z ustawą o Vat faktura korygująca pomocna jest, jeśli:

 • udzielono obniżki – rabatu, upustu na sprzedany towar;
 • nabywca dokonał zwrotu towaru lub jego opakowania;
 • podatnik zwrócił nabywcy część lub całość zapłaty;
 • podwyższono cenę towaru lub stwierdzono pomyłkę w ustaleniu ceny;
 • stwierdzono pomyłkę w stawce podatku, kwocie podatku lub jakiejkolwiek pozycji faktury
 • podatnik wystawia fakturę korygującą.

Dokument jest ważny w przypadku, gdy zawiera wszystkie dane wskazane w ustawie o VAT. Zalicza się do nich:

 • oznaczenie „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 • numer oraz datę wystawienia;
 • dane sprzedawcy, nabywcy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą, znajdujące się na pierwotnej fakturze;
 • przyczynę korekty;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • jeżeli korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Źródło: https://www.biznes.info.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here