Zmiany w VAT-7 w 2020 roku

W 2019 i 2020 roku nastąpiło wiele zmian w zakresie deklaracji podatkowych oraz sposobów prowadzenia ewidencji. Jednym z obszarów, które objęły zmiany w 2020 roku, jest podatek od towarów i usług i jego rozliczanie w deklaracji VAT-7. W obecnej sytuacji podatnikom bardzo ciężko dodzwonić się do nieczynnych urzędów, czy skontaktować się pracującymi w niestandardowym trybie biur rachunkowych. Dlatego warto przedstawić najważniejsze zasady nowej struktury JPK_VAT z deklaracją.

Cel i założenia – połączenie VAT i JPK

Celem zmian, które rozpoczęła ustawa z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o VAT, są uproszczenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatku od towarów i usług. Chodzi w praktyce o to, że przez długi czas podatnicy byli zobowiązani do podwójnej deklaracji danych – po pierwsze na znanych od lat deklaracjach VAT’owskich, po drugie w ramach nowego narzędzia, jakim był Jednolity Plik Kontrolny. Teraz te dwie formy się łączą. Dotychczasowe deklarację VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie, w jednym dokumencie elektronicznym, pod formą JPK (a dokładniej w JPK_V7M albo JPK_V7K.

Należy pamiętać, że na razie zmiana dotyczy tylko „starych” deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie dotyczy skróconych deklaracji VAT-12, czy innych deklaracji takich jak VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14.

Terminy i podstawowe zasady przejściowe

Zgodnie z założeniem ustawowym, nowy JPK_VAT miał wchodzić w dwóch ustawowych terminach – od 1 kwietnia 2020 roku jako obowiązkowy dla dużych przedsiębiorców oraz dobrowolnie dla pozostałych podatników oraz od 1 lipca 2020 roku – dla wszystkich podmiotów obowiązkowo. Według zapowiedzi Tarczy Antykryzysowej, te terminy zostaną przesunięte dla wszystkich podmiotów do 1 lipca 2020. Po upływie ustalonych przez ustawodawcę terminów, nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż w formie nowego JPK_VAT. Dlatego obecnie podatnicy powinni śledzić zapisy nowych ustaw.

W zakresie dokumentów (deklaracje czy ewidencje), dotyczących okresów poprzedzających nowo wprowadzane zasady, będzie można jednak stosować zasady uprzednie. To znaczy, że korekty złożonych dokumentów na obecnych zasadach, następnie na tych samych będą mogły zostać zmienione.

Źródła – czyli gdzie szukać więcej informacji?

Podatnik szukający nowych i aktualnych rozwiązań dotyczących VAT i JPK_VAT, powinien skierować swoje poszukiwania najpierw do lektury ustaw, w tym przede wszystkim ustawy dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535) z późn. zmianami (zwana dalej „Ustawą o VAT”). Następnym dobrym źródłem, powinny być wyjaśnienia i interpretacje Ministerstwa Finansów – w tym w szczególności JPK_VAT z deklaracją Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją wydana w lutym 2020 roku.

W zakresie budowy i elementów nowego pliku JPK_VAT, podatnik może zapoznać się z nimi w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here