Czemu służą podatki?

Podatek jest to danina, którą musimy zapłacić państwu lub organowi samorządu terytorialnego, odprowadzając np. część naszego dochodu lub część wartości towarów i usług, część wartości mieszkania, czy innych podmiotów, od których podatek można odprowadzić. Podatki służą do realizacji zadań w sferze publicznej. Wysokość podatków zależy od ich stawek, a także od majątku i posiadłości danej osoby. Dzieli się je na podatki bezpośrednie i pośrednie – do bezpośrednich należą podatek dochodowy, czyli CIT i PIT. Są one bowiem nałożone na dochód podatnika. Jako podatek bezpośredni traktuje się również podatek spadkowy. Z kolei jako podatki pośrednie traktuje się te, które są nałożone na konkretny przedmiot – np. VAT, a więc podatek od towarów i usług należy do tej dziedziny podatków, podobnie jak akcyza. Charakteryzuje je to, że ostatecznie ten typ podatku przerzucony zostaje na konsumenta. Podatki mają też wiele funkcji – jest to najbardziej podstawowa funkcja, która sprawia, że budżet danego państwa lub jednostki terytorialnej kształtuje się na określonym poziomie. Dzięki temu właśnie podatki mogą pokryć wszystkie inwestycje realizowane przez państwo. Inną istotną funkcją jest funkcja redystrybucyjna, która wiąże się z przekazywaniem pieniędzy w taki sposób, aby trafiły one w ręce innych podatników. Ma to służyć zmniejszeniu nierówności w dochodach. Jako typ podatku, który służy tej funkcji, traktuje się podatek progresywny. Od stopnia progresywności podatku zależy jak wiele znaczy funkcja redystrybucyjna. Jest też i funkcja stymulacyjna, która ma za zadanie wpłynąć na jednostki i na zadania, które będą one realizować. Wpływ pozytywny na tę funkcję mają m.in. ulgi podatkowe – w dużej mierze zachęcający. To jest wyrazem konfliktu różnych grup społecznych i politycznych. Zwolennicy niższych podatków lub ich zniesienia argumentują, że podatki zniechęcają do pracy, gdyż część tego, co wypracowali, jest im zabierana i nie mogą cieszyć się własnym dobre. Im większa więc stawka progresywności, tym takie rozwiązania są uważane za destrukcyjne dla jednostek, gdyż oznacza to, że im się jest bogatszym, tym więcej pieniędzy trzeba oddawać na inne cele. Z podatkami wiąże się to, że są to środki przymusowe do płacenia, powszechne dla wszystkich, nieodpłatne, a także bez możliwości zwrotu. Oczywiście osoby osiągające najniższe dochody będą mogły ubiegać się o zwrot, o ile kwota, którą zarobili w trakcie całego roku, znajduje się w granicach kwoty wolnej podatku. W Polsce plasuje się ona w granicach ośmiu tysięcy złotych. Jeżeli ktoś zarobi powyżej tej kwoty również może otrzymać kwotę wolną, ale w nieco niższej sumie. Najpopularniejszym podatkiem jest pit, a więc podatek od osób fizycznych – na przełomie kwietnia i maja wypełniany rozliczenie podatkowe, gdzie podsumowujemy nasze wszystkie zarobki w danym roku podatkowym i udajemy się do najbliższego urzędu skarbowego, bądź też wypełniamy i przesyłamy go przez internet. Jednak to podatek VAT, a więc podatek od towarów i usług jest najważniejszym składnikiem budżetu państwa. Wiele osób, które sprzeciwia się podatkowi dochodowemu i postuluje wręcz jego likwidację, argumentuje to niskimi wpływami do budżetu podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych dodając do tego, że trzeba przeznaczyć na niego bardzo dużą ilość administracji, którą także trzeba opłacić z pieniędzy państwowych. Z kolei największy wpływ na kształtowanie się budżetu jednostki samorządu terytorialnego ma podatek od mieszkania, czy też ogólnie rzecz biorąc podatek od nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania w tym przypadku mogą być zarówno grunty, jak i budynki mieszkalne i ich części, budowle i części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmiotem podatku od nieruchomości również są osoby fizyczne i osoby prawne, ale także mogą nimi być jednostki organizacyjne i spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Należą do tej grupy właściciele nieruchomości i obiektów budowlanych, posiadacze samoistnych nieruchomości albo takich obiektów budowlanych, których właścicieli ustalić nie można, użytkownicy wieczystych gruntów, posiadaczy nieruchomości lub ich części, a także obiektów budowlanych czy też części, które stanowią własność np. skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Tego podatku podobnie jak i innych dotyczy jednak wiele ulg i zwolnień podatkowych. Dotyczą one m.in. budynków gospodarczych albo ich poszczególnych części, jeżeli służą określonemu celowi, gruntów wpisanych do rejestru zabytków, także tych pozycji, które są we władaniu muzeów zarejestrowanych, tereny pokryte jeziorami, czy innymi powierzchniami wodnymi, akwenami, te tereny, które stanowią nieużytki, użytki ekologiczne, grunty, które są też objęte ochroną, np. w związku z krajobrazem, czy też budowle, które mają posłużyć do czynności związanych z ochroną przyrody, czy np. miejsca, które przeznaczone są np. dla aktywności sportowej, fizycznej, naukowej oraz np. bazy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here