Czy MBA to tytuł naukowy

Absolwenci studiów otrzymują odpowiednie tytuły – o czym najlepiej powinny wiedzieć osoby, które ukończyły studia I i II stopnia. Jak jest jednak w przypadku studiów MBA? Czy ich absolwenci zyskują jakikolwiek tytuł zawodowy lub naukowy?

Tytuły zawodowe i naukowe w Polsce

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że wiele osób myli tytuły zawodowe z naukowymi – a w zasadzie, ze stopniami naukowymi. Tytuł naukowy jest bowiem, zgodnie z przepisami, nadawany przez Prezydenta RP – o ile spełnione zostaną odpowiednie przesłanki.

Co to oznacza w praktyce? Absolwenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich otrzymują tytuły zawodowe – odpowiednio licencjata, magistra, inżyniera czy magistra inżyniera (w zależności od kierunku, który ukończyli; tytułem zawodowym uzyskiwanym po ukończeniu studiów jest również tytuł lekarza).

Po ukończeniu studiów magisterskich można podjąć studia doktoranckie. Dopiero ich ukończenie (i obrona pracy doktorskiej) pozwala na zdobycie pierwszego stopnia (nie tytułu) naukowego – czyli stopnia doktora. Kolejnym stopniem naukowym jest stopień doktora habilitowanego, który można uzyskać po wniesieniu znacznego wkładu w rozwój swojej dziedziny (m.in. przez liczne publikacje, badania, projekty, udział w konferencjach i seminariach itd.). Po zdobyciu stopnia doktora habilitowanego można ubiegać się o profesurę; tytuł profesora otrzymuje się za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne na uczelni lub w instytucji naukowo-badawczej. To jedyny tytuł naukowy, o jaki można się ubiegać – i który, jak wspomniano już wcześniej, jest nadawany przez Prezydenta RP.

Czy MBA to tytuł naukowy lub zawodowy?

Tym samym absolwenci studiów MBA – podobnie zresztą jak absolwenci jakichkolwiek studiów – nie zdobywają tytułu naukowego. Należy jednak podkreślić, że nie zdobywają również nowego tytułu zawodowego; na studia MBA (np. na studia MBA w WSB Merito, ale też na programy prowadzone przez inne uczelnie) mogą aplikować jedynie osoby z wykształceniem wyższym, czyli posiadające co najmniej tytuł licencjata. Ukończenie studiów MBA nie wpływa na posiadany już wcześniej tytuł zawodowy. Absolwenci Master of Business Administration zdecydowanie mogą (a nawet powinni) pochwalić się ukończeniem programu np. na rozmowie kwalifikacyjnej czy uwypuklić ten fakt w CV.

Reklama.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here