sprzedaż

Uproszczona ewidencja sprzedaży jest to forma bardzo prostej księgowości, która przeznaczona jest dla osób świadczących usługi i lub handlujących, które nie muszą zakładać działalności gospodarczej. Składki ZUS oraz skomplikowana księgowość, potrafi być naprawdę sporym utrapieniem dla młodego przedsiębiorcy, szczególnie kiedy prowadzi on swoją pierwszą działalność gospodarczą. Jednak jest szansa aby posmakować biznesu bez dodatkowych utrudnień. Prowadząc swoją firmę, która jest niezarejestrowana nie musimy płacić składek na ubezpieczenia społeczne, czyli inaczej mówiąc pozbywamy się całego stosu papierów oraz zbędnej dokumentacji. Sprawdź na czym polega uproszczona ewidencja sprzedaży i kogo ona obowiązuje.

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/uproszczona-ewidencja-sprzedazy/

Uproszczona ewidencja sprzedaży – dla kogo

Z uproszczonej ewidencji sprzedaży Mogą skorzystać osoby, prowadzące drobny handel bądź zajmującej się usługami na niewielką skalę. Musi to odbywać się w ramach działalności nierejestrowanej.

Jeżeli na przykład sprzedajemy na portalach aukcyjnych lub projektujemy strony czy też prowadzimy marketing, A nasze przychody nie przekraczają 50% najniższego wynagrodzenia miesięcznego, które na rok 2020 wynosi 1300 zł, to nie mamy przymusu rejestracji naszej działalności. W taki sposób możemy również sprzedawać swoje rękodzieła takie jak obrazy czy rzeźby.

Drugi warunek, który musi spełniać działalność nierejestrowana jest to że Nie prowadziliśmy wcześniej firmy lub zamknęliśmy ją czy też zawiesiliśmy na okres 60 miesięcy wstecz.

Największe plusy wynikające z prowadzenia działalności nierejestrowanej

Do największych plusów należą między innymi:

• Brak płacenia składek ZUS 

• Brak opłat miesięcznych lub kwartalnych na podatek 

• Prowadzenie tylko uproszczonej ewidencji sprzedaży 

• Brak kupowania kasy fiskalnej 

• Brak płacenia podatku VAT 

• Rozliczanie się ze skarbówka na zwykłym formularzu PIT-36 

• Odliczanie od przychodów poniesionych kosztów 

  • Brak przymusu wystawiania faktur czy rachunków

Jeżeli jednak nasza firma przekracza 50% najniższej wypłaty, to mamy tydzień na założenie firmy jednoosobowej. Taki wniosek składamy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli w skrócie CEIDG. Możemy ją zarejestrować osobiście, korespondencyjnie, przez pełnomocnika, telefonicznie lub przez internet. 

Co powinna zawierać uproszczona ewidencja sprzedaży?

Jaką ewidencję możemy prowadzić w formie papierowej. Zapisujemy w niej sprzedaż, która została wykonana na dany dzień. Przepisy nakazują aby robić to nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Nie ma Jednak ustalonych elementów uproszczonej ewidencji sprzedaży. 

Najczęściej zawiera ona:

• Listę podporządkowaną 

• Datę sprzedaży 

• Wartość sprzedaży 

• Numer dowodu sprzedaży 

  • Rodzaj transakcji.

Dzięki tak uproszczonej ewidencji sprzedaży mamy pełną kontrolę nad przychodami oraz nie będziemy zaskoczeni, W którym momencie przekroczy ona 50% najniższej pensji.

Należy traktować to poważnie i prowadzić rzetelną ewidencję sprzedaży. Nie jest to skomplikowane, a tylko uchroni nas przed przykrymi konsekwencjami. Prawdziwość takiej informacji może sprawdzić zeznaniu podatkowym skarbówkę. Jeżeli uzna ona ewidencję za nierzetelną, to sama odliczyć podatek i ustal jego wysokość na 22%.

Zobacz też: http://www.naukaibiznes.pl/kasa-fiskalna-2020/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here