Emerytura dla kobiet

Emerytura jest najczęściej jedynym dochodem seniorów. Dlatego też bardzo ważne jest aby wypracować możliwie najwyższą kwotę tego typu świadczenia. Wysokość emerytury uzależniona jest od zarobków i przepracowanych lat. Kobiety, które z wielu różnych powodów nie pracowały, gdyż na przykład zajmowały się wychowaniem dzieci i domem mogą nie mieć szans na choćby minimalną emeryturę. W ostatnim czasie sporo jednak mówi się o ważnej zmianie w prawie, dzięki której emerytura dla kobiet niepracujących jest możliwa, w sytuacji gdy wychowały one co najmniej czworo dzieci. W tym wypadku kobietom przysługuje jedynie najniższa kwota świadczenia emerytalnego. Niestety zapis ten ma również sporo przeciwników, szczególnie wśród pań które od lat pracują zawodowo.
Z roku na rok wiek emerytalny był stopniowo podnoszony. Od niedawna kobiety mają prawo przejść na emeryturę gdy ukończyły 60 lat. Jest to istotna, dobra zmiana, zazwyczaj wpływa ona na korzyść pracujących pań.
Świadczenie emerytalne wylicza się dzieląc zebrane składki przez przewidywaną długość życia. Oczywiste jest, iż kobiety które będą krócej pracować, odłożą mniej składek przez co ich świadczenie będzie niższe. Większość kobiet, która zdecyduje się przejść na emeryturę tuż po 60 urodzinach może liczyć na minimalną kwotę tego świadczenia.
Należy pamiętać, że w przypadku gdy kobieta osiągnęła już wiek emerytalny, ale zamierza nadal pracować, wówczas pracodawca nie ma prawa jej zwolnić. Gdy jednak powodem zwolnienia jest osiągnięcie wieku, który umożliwia przejście na emeryturę, pracownik powinien niezwłocznie odwołać się do sądu pracy. Z pewnością sąd uzna, iż osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być powodem wypowiedzenia stosunku pracy.
Również podczas przebywania na emeryturze istnieje możliwość dalszej pracy. Osoby przebywające na wcześniejszej emeryturze również mogą nadal pracować, jednak obowiązuje je limit przychodów. Zatrudnienie osoby pobierającej świadczenie emerytalne jest także korzystne dla pracodawcy. Osiągnięte zarobki mogą pozytywnie wpłynąć na wysokość emerytury, pod warunkiem że odprowadzanie były składki na ubezpieczenie społeczne. Aby zwiększyć kwotę świadczenia, emeryt powinien złożyć wniosek o doliczenie stażu z tytułu wypracowania nowego okresu.
Wcześniejsza emerytura, tak zwana pomostówka przysługuje paniom, które wykonują konkretny zawód. Na rządowej liście zawodów, które umożliwiają przejście na wcześniejszą emeryturę są między innymi tancerze zawodowi, nauczycielki, maszyniści czy też dyżurni ruchu. Przeciętna wysokość emerytury pomostowej w ostatnim czasie wynosiła około 2400 złotych.
Ponad to prawo do emerytury pomostowej mają kobiety, które pracowały w warunkach o szczególnym charakterze przed 1999 rokiem, które są w wieku 55 lat oraz których staż pracy w trudnych warunkach wynosi co najmniej 15 lat. Warto pamiętać, iż wszystkie powyższe warunki muszą być łącznie spełnione.
Innym rodzajem jest też świadczenie kompensacyjne. Prawo do tego rodzaju świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w niepublicznych i publicznych przedszkolach i szkołach, a także pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy ośrodków socjoterapii.
Aby otrzymać tego rodzaju świadczenie trzeba spełnić warunek stażowy, który wynosi 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat ucząc w którejś z wyżej wymienionych placówek. Drugim koniecznym warunkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Kolejnym warunkiem jest również wiek. Ze świadczenia kompensacyjnego nie mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły jeszcze 55 roku życia.
Kwota świadczenia kompensacyjnego nie jest zbyt wysoka, obecnie wynosi około 2000 złotych.
Na obniżenie się składek emerytalnych wpływa między innymi okres gdy kobieta przebywała na zwolnieniu chorobowym bądź opiekowała się chorym dzieckiem, czas gdy prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, czas gdy kobieta posiadała status osoby bezrobotnej a także okres gdy pracowała wyłącznie na podstawie umowy o dzieło.
Osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, mogą podnieść wysokość swojej emerytury poprzez wyliczenie kapitału początkowego. Aby dowiedzieć się czy jest możliwość doliczenia kapitału początkowego do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, czyli dokumenty świadczące o wysokości zarobków i przepracowanych latach u poszczególnych pracodawców przed 1999 rokiem. O wysokości kapitału decydują lata składkowe.
Dzięki niedawnej zmianie przepisów, również urlop wychowawczy, który wystąpił przed 1999 rokiem liczony jest jako okres składkowy i może zostać ujęty podczas wyliczania kapitału początkowego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z porad biura rachunkowego bądź udać się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najlepiej z kompletem wymaganych dokumentów. Wiele informacji także dostępnych jest na stronach i portalach społecznościowych, a także na forach internetowych, gdzie na konkretne pytana odpowiadają doświadczeni specjaliści.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here