kredyt inwestycyjny

Można spotkać się ze stwierdzeniem, że bardzo łatwo jest się obecnie zadłużyć. W rzeczywistości jednak banki są bardzo ostrożne w kwestii tego, komu przyznają kredyty, zarówno, jeśli chodzi o kredyty dla osób prywatnych, jak i kredyty firmowe, takie jak kredyt inwestycyjny.

Udzielenie kredytu nierzetelnemu dłużnikowi jest bowiem dla banku bardzo kosztowne – opłaty związane z windykacją mogą ostatecznie przewyższyć zysk z udzielenia kredytu.

W związku z tym, żeby ograniczyć ryzyko związane z pozytywnymi decyzjami kredytowymi, banki stawiają potencjalnym klientom pewne wymagania. W tym artykule odpowiemy na pytanie, jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać kredyt inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny – do czego służy?

Jak łatwo się domyślić, kredyt inwestycyjny dla firm służy do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, których celem jest na dłuższą metę zwiększenie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa.

Do celów kredytu inwestycyjnego można zaliczyć między innymi zakup nieruchomości i innych środków trwałych (pojazdów, maszyn, urządzeń), a także zakup różnego rodzaju licencji i praw własności intelektualnej.

Wymagania banków w zakresie kredytu inwestycyjnego

Każdy bank może postawić potencjalnym kredytobiorcom nieco inne wymagania, ale można mówić o pewnych elementach wspólnych.

Przede wszystkim dla instytucji finansowych bardzo istotne jest, w jakiej kondycji znajduje się przedsiębiorstwo. W związku z tym wymagane może być dostarczenie m.in. dokumentów księgowych, wyciągów z konta firmowego czy zeznania podatkowego za rok ubiegły.

Bank niewątpliwie przeanalizuje także historię kredytową firmy. Opóźnienia w spłacie dotychczasowych zobowiązań czy wpis na listę dłużników mogą znacząco utrudnić otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej, z uwagi na fakt, że takie elementy świadczą o potencjalnej nierzetelności klienta.

Kolejny warunek, o którym warto wspomnieć, to kwestia stażu firmy. Na problemy finansowe i upadek narażone są przede wszystkim bardzo młode firmy, czego banki są doskonale świadome. W związku z tym kredyt inwestycyjny może być zarezerwowany jedynie dla firm o określonym stażu. Można się spotkać z wymaganiem istnienia firmy nieprzerwanie od minimum 12, 18, a nawet 24 miesięcy.

Co więcej, z uwagi na swoje unikalne przeznaczenie, kredyt inwestycyjny może wymagać wniesienia przez kredytobiorcę wpłaty własnej (aczkolwiek zdarza się, że bank jest skłonny sfinansować całość inwestycji). Niezbędne bywa także sporządzenie biznesplanu, opisującego planowany przebieg inwestycji i jej przewidywane skutki.

Podsumowanie

Jak widać, otrzymanie kredytu inwestycyjny wymaga spełnienia szeregu warunków w zakresie między innymi zdolności kredytowej, historii kredytowej i stażu firmy. Jeśli więc zależy nam na szybkiej i pozytywnej decyzji kredytowej przy minimum formalności, kredyt inwestycyjny dla firm będzie w większości przypadków wymagał skorzystania z profesjonalnej pomocy.

Doświadczony pośrednik kredytowy zajmie się znalezieniem najlepszej oferty kredytu, negocjacjami z bankiem, a także przejmie na siebie wszystkie możliwe formalności, dzięki czemu cały proces powinien przebiec sprawnie i bez większych problemów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here