Podatek od nagród

Każdy człowiek już od najmłodszych lat marzy o tym aby wygrać w przeróżnych grach, zabawach, teleturniejach. Dzieci rywalizują o komputery, zabawki, telefony, wyjazdy do parków rozrywki, natomiast celem dorosłych są egzotyczne wczasy, samochody, domy, a przede wszystkim gotówka. Z konkursami, obiecującymi szybkie wzbogacenie się mamy do czynienia każdego dnia, na każdym kroku. Zaraz po wstaniu z łóżka prezenter radiowy wita nas propozycją przesłania SMSa, który może przynieść nam nagrodę rzeczową lub pieniężną. Po włączeniu telewizora nie tylko możemy obejrzeć ludzi zmagających się w różnego rodzaju teleturniejach, ale również jesteśmy zachęcani do wzięcia udziału w loteriach, które są zachwalane w ciągu trwania spotów reklamowych. Wielu z nas ma jednak słusznie obawy, iż ogromna wygrana będzie wiązała się z tym, iż będziemy musieli zapłacić podatek od nagrody. Niektórzy ludzie z obawy przed tym, nie startują w żadnego rodzaju konkursach, gdyż boją się, że nie posiadają środków koniecznych do uiszczenia w urzędzie skarbowym.
Procent od nabytej rzeczy bądź gotówki jest zmienny i należy dokładnie zapoznać jaką w naszym przypadku będzie miał wartość podatek od nagrody. Regulacje są ściśle określone w ustawie o podatkach dochodowych od osób fizycznych. Zgodnie z artykułem trzydziestym ustawy pierwszej niniejszego dokumentu opłata do urzędu skarbowego musi zostać uiszczona w przypadku uzyskania przychodu na skutek wygranej w konkursach, a także innych grach oraz zakładach. Podatek od nagrody musimy zapłacić do kasy państwowej również w przypadku wzbogacenia się na skutek sprzedaży premiowej. Istotnym jest również to, iż powyższy zapis ustawy nie obejmuje jedynie przychodu uzyskanego w Polsce, ale również w każdym innym państwie, które należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jak wynika z powyższego, osoba która zwyciężyła w teleturnieju, loterii, bądź w innym kursie nie jest zobowiązana do samodzielnego zapłacenia procentu z niej do urzędu skarbowego. Podatek od nagrody zostanie bowiem potrącony przez organizatora zabawy, który dziesięć procent wygranej przez nas kwoty odprowadzi do odpowiedniej instytucji. Wielkość jest stała, nazywana zryczałtowaną i wynosi zawsze dziesięć procent od wygranej, a także od darmowego prezentu. Ze względu na to, iż podatek od nagrody reguluje obdarowujący, to osoba która wygrała nagrodę, nie jest zobowiązana do jej wykazywania w rocznym zeznaniu podatkowym.
Nie zawsze jednak podatek od wygranej musi zostać zapłacony. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa bowiem przypadki, w których zwycięzcy są zwolnieni od dokonywania opłat do urzędu skarbowego. Podatek od nagrody nie musi być płacony w przypadku konkursów, które są ogłaszane oraz organizowane przez środki masowego przekazu, czyli internet, radio oraz telewizję. Opłaty nie trzeba również uiszczać w przypadku zabaw o tematyce specjalistycznej, religijnej, naukowej, kulturalnej, dziennikarskiej, sportowej, a także artystycznej. Podatek od nagrody nie jest również wymagany w przypadku sprzedaży premiowej. Bardzo istotną kwestią jest jednak to, iż powyższe zapisy mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy jednorazowa wartość otrzymanej wygranej nie przekroczy równowartości siedmiuset sześćdziesięciu złotych. Ponadto zwolnieniem od opłaty do urzędu skarbowego są objęte jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność rolniczą. W przypadku gdy wygrana należy się przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą, wówczas jest on zobowiązany do opłacenia podatku od nagrody, która jest traktowana jako przychód uzyskany z działalności. Sytuacja taka ma jednak miejsce wyłącznie w sytuacji gdy uzyskany przychód ma jakikolwiek związek z prowadzonym przedsiębiorstwem.
Podatek od nagrody nie dotyczy również losowych gier liczbowych, które są obecnie największymi w naszym kraju. W tym przypadku niestety również został określony górny próg, jaki nie podlega opłacie skarbowej i wynosi on dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych.
Podatek od nagrody, bez względu na jej wartość, jest zawsze równy zeru w przypadku wygranych uzyskiwanych w kasynach, grach bingo, grach na automatach, a także wideoloteriach.
Istotną sprawą jest również to, iż nagrodę można podjąć jedynie po wcześniejszym uiszczeniu opłaty skarbowej, a o ile w przypadku nagród pieniężnych podatek jest potrącany przed ich wypłatą, to nagrody rzeczowe wymagają wpłacenia odpowiedniej kwoty na rachunek urzędu skarbowego.
Ze wspomnianej powyżej kwoty nie zwalnia nas również sytuacja, gdy decydujemy się sprzedać otrzymaną nagrodę. Wpłacane przez nas środki będą miały wówczas charakter podatku od wzbogacenia.
Należy również pamiętać, iż jeżeli nagroda jest sprzedawana po okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, od chwili jej otrzymania, to nie trzeba płacić opłaty z tytułu jej sprzedaży. Natomiast jeżeli okres ten wyniesie więcej niż pół roku, wówczas podatek taki będziemy musieli zapłacić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here