Podatek od nieruchomości - jak obliczyć i zapłacić?

Podatek od nieruchomości to obowiązkowa danina, którą muszą płacić właściciele nieruchomości. W Polsce podatek ten jest pobierany przez gminy, a jego wysokość zależy od wartości nieruchomości oraz stawek podatkowych ustalonych przez gminę. Warto wiedzieć, jak obliczyć i zapłacić podatek od nieruchomości, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. W niniejszym artykule przedstawimy podstawowe informacje na ten temat.

Podatek od nieruchomości to jedna z podstawowych danin, którą muszą płacić właściciele nieruchomości. W Polsce podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawowe informacje o podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny, pobierany przez gminy. Obowiązek jego płacenia dotyczy wszystkich osób posiadających nieruchomość. Podatek ten jest pobierany raz w roku i jego wysokość zależy od wartości nieruchomości oraz stawek podatkowych ustalonych przez gminę.

Obliczanie podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości oblicza się na podstawie wartości nieruchomości oraz stawek podatkowych ustalonych przez gminę. Wartość nieruchomości określa się na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

Stawki podatkowe ustalane są przez gminy i wynoszą od 0,5% do 0,85% wartości nieruchomości. Wysokość stawek zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, jej przeznaczenie oraz wielkość.

Podatek od nieruchomości należy obliczyć samodzielnie i zgłosić go do urzędu gminy. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem internetu, korzystając z e-usług.

Warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości

Niektóre nieruchomości są zwolnione z podatku od nieruchomości. Do zwolnienia z tego podatku uprawniają m.in.:

 • budynki mieszkalne, których wartość nie przekracza 10 000 zł,
 • działki budowlane przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej,
 • nieruchomości zabytkowe,
 • nieruchomości użytkowane przez kościoły i organizacje religijne,
 • nieruchomości użytkowane przez szkoły, przedszkola, uczelnie i instytucje kultury.

Terminy i sposób płatności podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości należy zapłacić do 30 kwietnia każdego roku. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • przelewem na rachunek gminy,
 • gotówką w kasie urzędu gminy,
 • przez internet, korzystając z e-usług.

W przypadku braku zapłaty podatku w terminie grozi kary finansowe, które są ustalane przez gminę i obliczane w stosunku do wysokości zaległego podatku.

Jak uniknąć płacenia zbyt wysokiego podatku od nieruchomości?

Aby uniknąć płacenia zbyt wysokiego podatku od nieruchomości, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim warto sprawdzić, czy wartość nieruchomości jest poprawnie określona w ewidencji gruntów i budynków oraz czy stawki podatkowe ustalone przez gminę są właściwe.

Warto także pamiętać o tym, że podatek od nieruchomości można obniżyć poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu gminy. Wniosek taki można złożyć np. w przypadku, gdy nieruchomość jest użytkowana tylko przez określony czas w roku lub gdy jej stan techniczny jest znacznie gorszy niż wynika to z ewidencji gruntów i budynków.

FAQ – Często zadawane pytania o podatku od nieruchomości

 1. Czy podatek od nieruchomości jest pobierany tylko od budynków mieszkalnych?

Nie, podatek od nieruchomości jest pobierany od wszystkich rodzajów nieruchomości, w tym od gruntów, budynków mieszkalnych i użytkowych.

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do obliczenia podatku od nieruchomości?

Do obliczenia podatku od nieruchomości potrzebne są dokumenty potwierdzające wartość nieruchomości oraz ewidencję gruntów i budynków.

 1. Czy można odliczyć podatek od nieruchomości od podatku dochodowego?

Nie, podatek od nieruchomości nie jest odliczany od podatku dochodowego.

 1. Czy podatek od nieruchomości można zapłacić w ratach?

Tak, w niektórych gminach istnieje możliwość płacenia podatku od nieruchomości w ratach.

 1. Czy można odwołać się od decyzji o wysokości podatku od nieruchomości?

Tak, można odwołać się od decyzji o wysokości podatku od nieruchomości do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Podsumowanie

Podatek od nieruchomości to podstawowa danina, którą muszą płacić właściciele nieruchomości. Wysokość podatku zależy od wartości nieruchomości oraz stawek podatkowych ustalonych przez gminę. Podatek ten należy obliczyć samodzielnie i zapłacić do 30 kwietnia każdego roku.

Aby uniknąć płacenia zbyt wysokiego podatku, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, takich jak sprawdzenie poprawności wartości nieruchomości oraz stawek podatkowych.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.gagatkitrzy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here