Wywiad konkurencyjny

Znany współcześnie wywiad konkurencyjny nie jest już jedynie źródłem informacji o konkurentach, a przedsięwzięciem, które jest w stanie doprowadzić do wzrostu konkurencyjności firmy na coraz bardziej wymagających rynkach. Na czym dokładnie polega analiza konkurencyjności? Jakie szanse rynkowe daje firmom, które zdecydują się ją przeprowadzić?

Czym jest wywiad konkurencyjny?

Nie jest łatwo zdefiniować, czym jest wywiad konkurencyjny. Wszystko dlatego, że znaczenie tego pojęcia różni się w Polsce i na świecie. O ile na świecie eksperci trzymają się tego terminu dość konsekwentnie, o tyle w Polsce, jego zakres może być węższy lub szerszy, a jego składowe uzależnione np. od poziomów zarządzania firmą. To zagadnienie, któremu warto przyjrzeć się bliżej, chociażby ze względu na intencję, która stoi za ideą wywiadu konkurencyjnego, jego użyteczność i profity dla przedsiębiorstwa oraz podejście do zabezpieczenia interesów firmy.

Wywiad konkurencyjny zajmuje się strategiczną analizą konkurencyjności firmy. Na wspomnianą analizę składają się takie zagadnienia, jak definiowanie, zbieranie, analizowanie i dystrybuowanie informacji na temat różnych aspektów otoczenia podmiotu gospodarczego, które są potrzebne kierownictwu do podejmowania strategicznych decyzji. Ostatecznym celem tych działań jest doprowadzenie firmy do uzyskania przewagi konkurencyjnej, dzięki syntezie danych, które dotyczą wszystkich znaczących uczestników rynku.

Szanse rynkowe i wzrost konkurencyjności

W obliczu postępującej eksplozji technologicznej, pozyskiwanie informacji jest coraz prostsze, a dzięki zdobytej wiedzy, można łatwo zwiększyć szanse rynkowe przedsiębiorstwa. Wywiad konkurencyjny, który został przeprowadzony w sposób legalny i etyczny, to solidna porcja rekomendacji dla kierownictwa, odnośnie strategicznych posunięć, które czekają firmę w najbliższej przyszłości. Analiza konkurencyjności pozwala przewidzieć kroki, jakie podejmą konkurenci i wyprzedzić ich w działaniu, a co za tym idzie, doprowadzić do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku. Analizę konkurencyjności można przeprowadzać dwojako: doraźnie lub systematycznie. W pierwszym przypadku, firmy sięgają po to narzędzie przy okazji podejmowania decyzji strategicznych, np. przed wprowadzeniem nowego produktu, wejściem na nowy rynek czy planowanym przejęciem innej firmy. Z kolei systematyczne przeprowadzanie analizy konkurencyjności, pozwala dostrzec szanse rynkowe firmy, a także zagrożenia, które mogą być skutkiem zmian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu konkurencyjnym.

Szanse rynkowe – jak je zwiększyć?

Każda wiodąca na rynku firma, powinna mieć wewnętrzną komórkę analizy konkurencyjności (competitive intelligence) i wykorzystywać jej działanie do określenia trendów i szans rynkowych, jak i zdefiniowania zagrożeń, które mogą nastąpić na rynku. Analitycy, którzy trudnią się tą profesją, działają w zgodzie z normami prawnymi i etycznymi, (w odróżnieniu od np. szpiegostwa przemysłowego). Po dokonaniu analizy, ściśle współpracują z najwyższą kadrą zarządzającą, dla której są nieocenionym wsparciem przy podejmowaniu decyzji na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Najlepsi specjaliści z wywiadu konkurencyjnego posiadają szeroki warsztat analityczny, potrafią wykorzystywać odpowiednie źródła informacji, a także cechuje ich odwaga analityczna i zdolność do obrony rekomendacji.

Strategiczny wywiad konkurencyjny – analiza konkurencyjności w praktyce

Udział w szkoleniu ze strategicznego wywiadu konkurencyjnego:  https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/wywiad-konkurencyjny,123, to doskonały sposób na dogłębne zapoznanie się z problematyką wywiadu konkurencyjnego. Osoby, które zdecydują się wziąć w nim udział, będą w stanie samodzielnie przeprowadzić swój własny projekt wywiadowczo-analityczny. Są trzy główne cele szkolenia. Pierwszy to przekazanie wiedzy o źródłach informacji oraz metodach, które są stosowane podczas analizy konkurencyjności. Jest to bardzo ważne, żeby wszystkie procedury odbywały się w zgodzie z ogólnoświatowymi praktykami. Drugi cel to doprowadzenie kursantów do zdobycia umiejętności, które umożliwią im samodzielne prowadzenie projektów i działań z zakresu wywiadu konkurencyjnego. Trzeci natomiast obejmuje kompleksowe przygotowanie do stworzenia komórki wywiadu konkurencyjnego we własnej firmie.

Szkolenie z analizy konkurencyjności – kto powinien wziąć w nim udział?

Kurs z analizy konkurencyjności przyda się, przede wszystkim:

  • prezesom, którzy chcą zwiększyć konkurencyjność swoich firm na wymagających rynkach,
  • członkom zarządu, którzy nadzorują działania z zakresu wywiadu konkurencyjnego,
  • menedżerom zajmującym się na co dzień prowadzeniem programów konkurencyjnych,
  • specjalistom, którzy bezpośrednio odpowiadają za konkretne działania z zakresu wywiadu konkurencyjnego,
  • pracownikom działu sprzedaży, którzy chcieliby zwiększyć sprzedaż,
  • pracownikom działu marketingu i public relations, których celem jest budowanie efektywnych kampanii,
  • pracownikom działów strategii, którzy chcą wzbogacić swój warsztat,
  • osobom, które są zainteresowane wywiadem,
  • osobom, które będą musiały w przyszłości przeprowadzić wywiad konkurencyjny.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here