Design Thinking

Design Thinking jest pojęciem coraz częściej pojawiającym się w środowisku biznesowym. Nic w tym dziwnego – jest to bowiem obecnie jedna z najlepszych metod, dzięki której można skutecznie rozwiązywać nawet najbardziej złożone i skomplikowane problemy. Jej umiejętne zastosowanie pozwala tworzyć innowacyjne, niestandardowe rozwiązania, których głównym atutem jest odpowiadanie na rzeczywiste potrzeby ich przyszłych użytkowników. Sekret sukcesu Design Thinking tkwi bowiem w koncentracji na człowieku oraz jego potrzebach.

Design Thinking w praktyce, czyli główne założenia tej innowacyjnej metody

Metoda Design Thinking to zorganizowany, usystematyzowany i zorientowany na człowieku proces twórczy, który opiera się na obserwacji oraz dogłębnym zrozumieniu potrzeb interesariuszy. Jest to nowoczesne podejście do tworzenia nowych produktów, usług i pozostałych rozwiązań biznesowych, które równoważy analityczne i kreatywne procesy myślowe. Udział w nim bierze interdyscyplinarny zespół, którego wzajemna współpraca prowadzi do „wymyślenia” i stworzenia rozwiązań perfekcyjnie wpisujących się w potrzeby ich przyszłych użytkowników. Co istotne, rozwiązania wykreowane w ramach procesu Design Thinking spowinny być w pełni wykonalne pod względem technologicznym, a ich produkcja ekonomicznie uzasadniona.

Design Thinking koncentruje się na użytkowniku – jego potrzebach,zarówno tych uświadomionych, jak i nieuświadomionych.. Metoda ta skutecznie wspiera rozwój innowacji oraz pozwala na uzyskanie niestandardowych, przyszłościowych rozwiązań, mających spore szanse na odniesienie sukcesu. Co ważne, jest to bardzo uniwersalna metoda, która może zostać zastosowana dla osiągnięcia wielu celów – za jej pomocą można bowiem tworzyć nie tylko nowe produkty i usługi, ale także całe marki, systemy komunikacji, nowe technologie, procesy, programy edukacyjne oraz modele biznesowe.

Dlaczego warto skorzystać z metody Design Thinking?

Metoda Design Thinking

Design Thinking to twórczy proces, który stawia człowieka w centrum swojej uwagi i pozwala na tworzenie rozwiązań odpowiadających na realne potrzeby przyszłych użytkowników. Jego wykorzystanie przy projektowaniu nowych pomysłów pozwala uwolnić twórczy potencjał zespołu i jego kreatywność, co sprzyja tworzeniu nowatorskich, nieszablonowych rozwiązań. Design Thinking nadaje strukturę oraz ramy całemu procesowi twórczemu, dzięki czemu tworzenie nowych rozwiązań przebiega w dobrze zorganizowany, uporządkowany i kontrolowany sposób.

Kluczem do korzystania z sukcesem z Design Thinking jest wybór odpowiedniej metodyki, za pośrednictwem której zgłębimy tajniki myślenia projektowego. Warto zwrócić uwagę na szkolenia dostępne na stronie https://dtmethod.com. DTMethod® to bowiem pierwsza metodyka Design Thinking na rynku, która umożliwia wypracowanie nowych rozwiązań w określonym czasie. Dostarcza całego niezbędnego know-how na temat tej metody oraz pakietu sprawdzonych narzędzi, dzięki którym każda osoba zainteresowana wykorzystaniem możliwości Design Thinking w swoim biznesie, może opanować go w praktyce.

DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here