feedback 360

Ocena 360 stopni to nie tylko moda w świecie HR. To jedno z najbardziej kompleksowych i obiektywnych narzędzi oceniania pracowników i udzielania informacji zwrotnych. Jakie niesie ze sobą korzyści i na czym polega?

Okresowe oceny pracowników pozwalają na obiektywną ocenę umiejętności oraz efektów pracy podwładnych. W tym procesie brane są pod uwagę nie tylko samoocena zatrudnionego i opinia bezpośredniego przełożonego. W tworzeniu oceny metodą feedback 360 zaangażowani są także podwładni pracownika i współpracownicy z innych działów. Zebranie opinii tak wielu osób pozwala na stworzenie pełnego, kompleksowego obrazu zatrudnionego – jego kompetencji, umiejętności i osiągnięć. Dzięki temu pracownik może dowiedzieć się, w jakich obszarach odnosi sukcesy, a nad jakimi kwestiami musi jeszcze popracować.

Jak zebrać opinię od tak wielu osób? Konieczne jest opracowanie ankiety, w której będą oceniane kompetencje pracownika. Komponowanie kwestionariuszy jest bardzo proste. W Dolineo można skorzystać z katalogu 30 kompetencji (osobistych, społecznych, specjalistycznych i specjalistyczno-menedżerskich) i 100 zachowań. System pozwala na tworzenie zarówno pytań otwartych, jak i zamkniętych z dowolną skalą odpowiedzi. Co więcej, każda osoba może otrzymać inną ankietę. Oceny mogą być tworzone w dowolnym cyklu: miesięcznym, kwartalnym, półrocznym czy też rocznym.

Jak przebiega cały proces? Po przygotowaniu ankiet, manager wskazuje do kogo mają one trafić. Po wypełnieniu kwestionariuszy przez wszystkich zainteresowanych, przełożony może wygenerować raport, który będzie podstawą do przeprowadzenia rozmowy podsumowującej.

Wielofunkcyjne narzędzie

Metodę 360 stopni można wykorzystywać nie tylko w przypadku cyklicznej oceny okresowej. Wyniki ankiet to także kopalnia wiedzy dla kadry zarządzającej i działów HR. Raporty, które powstają w wyniku tych prac, są pomocnym narzędziem w tworzeniu planów rozwojowych dla pracowników i innych projektów HR-owych.

To również skuteczne narzędzie często wykorzystywane w wewnętrznej rekrutacji. Dzięki niej pracodawcy łatwiej ocenić, czy pracownik sprawdzi się w innym dziale bądź na innym stanowisku. Wykorzystanie tego narzędzia pozwala zredukować koszty poniesione na przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Zarządzanie przez cele

System zarządzania przez cele wspiera firmy w sprawnym i intuicyjnym wyznaczaniu celów. Mają one służyć nie tyle do kontrolowania podwładnych, a do motywowania ich. W tym systemie nie jest ważne, ile godzin pracownik poświęci na realizację danego zadania. Najważniejszy jest tu osiągnięty efekt. Wyznaczanie jasnych, możliwych do zrealizowania celów i nagradzanie za ich realizację działa motywująco na pracowników. Z większym zapałem i zaangażowaniem podejmują się kolejnych zadań, realizując tym samym cele biznesowe firmy.

Ocena efektywności to jeden z elementów metody zarządzania przez cele. Można ją zrealizować podczas cyklicznego badania 360 stopni.

System Zarządzania przez cele Dolineo umożliwia przełożonym wyznaczanie różnego rodzaju celów (rocznych i kwartalnych oraz nadrzędnych i podrzędnych) i kaskadowanie ich bezpośrednio na pracowników. Komunikacja odbywa się w obie strony. Pracownicy mogą na bieżąco wpisywać stopień realizacji celów, co pozwala na śledzenie zarówno postępów, jak i historię aktywności. Także pracownicy mogą samodzielnie wyznaczać cele i przesyłać je managerom do akceptacji. Co więcej, wszelkie zadania mogą być na bieżąco modyfikowane.

Więcej na temat zarządzania przez cele możesz przeczytać tutaj: https://dolineo.com/zarzadzanie-przez-cele/

Jak Dolineo wspiera firmy?

System Dolineo pozwala na generowanie raportów zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. Są przydatne podczas rozmów podsumowujących z pracownikiem i w procesie wyciągania wniosków dotyczących funkcjonowania całej organizacji.

Dolineo wspiera firmy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi i realizacji celów biznesowych. Ocenę 360 stopni można przeprowadzać w dowolnych cyklach (kwartalny, półroczny, roczny) i kilku językach (polski, angielski, czeski). System Dolineo jest intuicyjny i pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby kart oceny pracownika ze zróżnicowanymi pytaniami. Po przygotowaniu kart ocen, system samodzielnie i automatycznie uruchamia pełną komunikację z pracownikami. Pracownik otrzymuje zaproszenie do systemu z danymi do logowania. Dostaje także powiadomienia o zaproszeniu do udzielenia oceny, upływającym terminie czy też dostępnym raporcie.

System ocen pracowniczych Dolineo można wypróbować za darmo przez 14 dni. Można z niego korzystać o dowolnej porze, zarówno z urządzeń mobilnych, jak i stacjonarnych. Eksperci Dolineo dbają o bezpieczeństwo danych. Polityka silnych haseł i szyfrowane połączenia, certyfikat SSL to tylko część stosowanych zabezpieczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here