Kredyt hipoteczny dla firm

Bardzo często kredyt hipoteczny, jest swego rodzaju instrumentem, który wykorzystywany jest w celu zapłacenia za nieruchomość, w której planujemy mieszkać, jednakże już od jakiegoś czasu, ten właśnie rodzaj kredytu, znajduje wykorzystanie w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców, zarówno mniejszych, jak i większy decyduje się na to, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny dla firm.

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza
Jak pokazują wszelkie przeprowadzane badania, zdecydowanie największe szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego mają konsumenci, jacy pracują na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, opcjonalnie może być to również umowa na czas określony. Jak wiadomo jednakże, sektor bankowości bardzo dynamicznie się rozwija, dzięki czemu szansę na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, obecnie mają również osoby zatrudnione na podstawie cywilnoprawnej umowy o pracę. Uzyskać taki kredy mogą również przedsiębiorcy, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, żeby jednakże mogli oni uzyskać kredyt hipoteczny, muszą mieć zdolność kredytową.

Prowadzenie swojej działalności gospodarczej a zdolność kredytowa
Banki zawsze bardzo dokładnie i rzetelnie sprawdzają, jak miewa się kondycja finansowa danego przedsiębiorstwa. Niebywale istotne są przedłożone dokumenty, dzięki którym można dokładnie zobaczyć, jak wygląda płynność finansowa firmy, jak również jaki jest przepływ finansowy pomiędzy daną spółką, a innymi podmiotami zewnętrznymi. To właśnie dzięki takim danym, specjaliści danego banku określają zdolność kredytową, na bazie dochodu netto, jaki uzyskuje poszczególny kredytobiorca w ciągu ostatniego roku. Bardzo ważne jest to, żeby dochód był stabilny. Każdy bank zawsze niebywale skrupulatnie sprawdza, czy na konto danej firmy systematycznie rzeczywiście wpływa zbliżona kwota, a jeżeli są jakieś rozbieżności, to jak duże. Jest to kryterium niezwykle istotne, ponieważ jeżeli występują znaczne wahania w comiesięcznych wpływach danej firmy, to bank może podjąć odmowną decyzję, co do przyznania firmie kredytu hipotecznego.

Czy przedsiębiorca powinien zdecydować się na kredyt hipoteczny na nieruchomość już istniejącą, czy też powinien zaciągnąć kredyt na budowę?
Jest to bardzo duża rozbieżność, dlatego też zanim przedsiębiorca pójdzie do banku z wnioskiem o kredyt hipoteczny, powinien dokładnie zastanowić się, czy decyduje się na zakup nieruchomości już wybudowanej, czy też planuje jej wybudowanie. W wypadku nieruchomości już istniejącej, sprawa wydaje się prostsza, ponieważ trzeba przedstawić bankowi tylko wycenę danej nieruchomości, jeżeli zaś planujemy budowę, to sprawa kształtuje się nieco bardziej skomplikowanie, ponieważ zawsze musimy dostarczyć bankowi wszelkiego rodzaju dokumenty, takie jak projekt budynku, szacowany koszt inwestycji, okres kredytowania i wiele innych. Zawsze to bank ustala jakich dokumentów wymaga od przedsiębiorcy.

Kredyt hipoteczny dla firm – wiarygodność przedsiębiorcy
Normalną rzeczą jest to, że bank nie chce ryzykować, dlatego też zawsze udziela kredytów hipotecznych, takim przedsiębiorcom, którzy nie mają żadnych długów i regularnie spłacają wszelkie swoje zobowiązania. Dlatego też każdy bank, zawsze przed udzieleniem kredytu dokładnie weryfikuje, czy dany przedsiębiorca nie zalega z żadnymi płatnościami, w związku z tym, składając wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego, przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia specjalnego oświadczenia, lub tego do złożenie dokumentów, które potwierdzają, że regularnie płaci on składki ZUS, jak również nie ma żadnych zaległości finansowych względem urzędu skarbowego. Zdecydowana większość banków, dokonuje również sprawdzenia, czy dany przedsiębiorca nie zalega z płaceniem kredytów w innych bankach, czy też nie ma innych tego typu zadłużeń. Takiego sprawdzenia, zazwyczaj banki dokonują w bazach, w których zamieszczane są dane na temat podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do tego zawsze banki sprawdzają ewentualnych pożyczkobiorców w BIK.

Czy kredyt hipoteczny można odliczyć od podatku?

Sprawa wygląda tutaj bardzo podobnie, jak w przypadku samochodu, czy też innego kosztu prowadzenia własnej działalności, a co za tym idzie jest możliwość odliczenia od przychodu firmy, wszelkich kosztów, które związane są z jego używaniem, a więc na przykład opłat za media, czynsz itp.

Jeżeli dana firma nie uzyska kredytu hipotecznego, to jakie ma alternatywy?
Zdecydowana większość banków woli udzielać kredytów osobom indywidualnym, a nie przedsiębiorcom, którym raczej nie ufają, dlatego też oczekują od nich specjalnych zabezpieczeń, profesjonalnej dokumentacji, której nie jest w stanie dostarczyć niekiedy przedsiębiorca. W wypadku nie uzyskania kredytu hipotecznego, przedsiębiorca może starać się, aby uzyskać dotacje finansowe, na przykład z urzędu pracy, czy też dofinansowanie z Unii Europejskiej, która bardzo wspiera, zwłaszcza młodych przedsiębiorców, dlatego też bardzo często organizuje projekty, w ramach których można uzyskać dofinansowanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here