bhp

Kwestie związane z BHP, czyli bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem pracy powinny być kluczowym aspektem dla każdego z pracodawców oraz wszystkich jego pracowników. Warto wiedzieć, że obowiązki BHP nie muszą spoczywać na barkach szefa – bardzo popularnym rozwiązaniem jest outsourcing w tym zakresie.

Jakie szkolenia BHP dla przedsiębiorstw znajdują się w ofercie firm BHP?

Usługi BHP dla firm to oferta specjalistów GDbhp z Wrocławia. Dużą popularnością cieszą się szkolenia wstępne dla nowych pracowników oraz okresowe, które są obowiązkowe we wszystkich zakładach pracy. Zostało to określone w przepisach Prawa pracy. Ponadto określono tam częstotliwość odbywania się kursów okresowych. Za ich przeprowadzenie odpowiadają specjaliści z zakresu BHP. Istnieje możliwość przeprowadzania szkoleń w siedzibie firmy oraz online, co sprawa, że pracodawca może skorzystać z oferty firmy zlokalizowanej w dużej odległości od jego zakładu pracy. Nie są to jednak jedyne szkolenia organizowane przez przedsiębiorstwa BHP. Warto wiedzieć, że w ich ofercie mogą znajdować się także kursy na wózki widłowe i jezdniowe oraz szkolenia na suwnice, podesty i żurawie. Przygotowują one do państwowego egzaminu przed Komisją UDT. Kolejnym z kursów firm BHP jest szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Jakie są inne usługi BHP?

Warto wiedzieć, że działalność firm BHP nie opiera się jedynie na przeprowadzaniu szkoleń. Ich oferta jest bardziej szeroka. Zazwyczaj świadczą on dodatkowo usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej – kontrole, opracowanie zarządzeń, planów i instrukcji, doradztwo w zakresie organizacji miejsc pracy, a także pomoc w przeprowadzeniu próbnych ewakuacji. W tym zakresie prowadzone są również szkolenia dla pracowników sprzedających materiały pirotechniczne oraz odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji i udzielenie pierwszej pomocy. Kolejnymi z usług BHP świadczonymi w ramach outsourcingu są zadania z zakresu służby BHP, które zgodnie z Prawem pracy ciążą na pracodawcy, jednak mogą być delegowane specjalistom spoza zakładu pracy. Zadaniami z tego zakresu są m.in.:

  • okresowe analizy stanu BHP, audyty BHP,
  • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz sporządzanie wymaganych dokumentów,
  • opracowywanie instrukcji dla określonych stanowisk,
  • reprezentacja w przypadku kontroli.

Czy firmy BHP mogą świadczyć usługi związane z wypadkami przy pracy?

Wypadek przy pracy jest sytuacją stresującą zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Obowiązkiem szefa jest dopełnienie formalności związanych z zaistniałym zdarzeniem. Warto wiedzieć, że część z tych zadań może być przeniesiona na specjalistę w zakresie BHP. Ma on prawo zająć się przeprowadzeniem dochodzenia powypadkowego, a także sporządzeniem dokumentacji wypadkowej. Dodatkowo wskaże, jakie kroki należy podjąć w celu zniwelowania ryzyka wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości.

Decydując się na wybór firmy świadczącej usługi w zakresie BHP, warto skorzystać z usług pracowników posiadających odpowiednie uprawniania oraz wiedzę pozwalającą na przeprowadzanie działań w sposób profesjonalny oraz zgodny z obowiązującym prawem. Dodatkowym atutem będzie długoletni staż pracy specjalisty do spraw BHP – zazwyczaj świadczy on o profesjonalizmie, wiedzy i szerokim doświadczeniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here