Powołanie do edukacji

Warszawa – stolica Polski. Centrum życia naszego kraju, bo tam dzieje się wszystko, co jest najważniejsze. A przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Warszawa to także jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce. Oferuje multum uczelni i miriady kierunków. Wśród nich – panie i panowie – studia pedagogiczne.

Czujesz może powołanie do pracy z dziećmi? Bardzo dobrze. Studia pedagogiczne w Warszawie będą zatem wspaniała okazją, aby to powołanie w mig przekuć w konkretne umiejętności, które wydatnie pomogą ci w twojej przyszłej pracy zawodowej. Bo bycie pedagogiem to nie przelewki. To bardzo poważna i niezwykle wymagająca rola. Zadanie najwyższej wagi – w tym stwierdzeniu nie ma ani odrobiny przesady. Bo bycie pedagogiem to nie tylko łatwa, miła i przyjemna zabawa z milusińskimi, czy też wspieranie harmonijnego rozwoju małego, dopiero wkraczającego w życie człowieka. Podstawą pracy pedagoga jest bowiem odpowiedzialność. Jako że pierwsze kontakty społeczne dziecka są niezwykle ważne i bardzo często rzutują na jego przyszłe życie, zadaniem pedagoga jest zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki przedszkolnej i wczesnoszkolnej tak, aby mogło się ono szczęśliwie rozwijać. Właśnie temu służą studia pedagogiczne. Wyposażają one bowiem przyszłych nauczycieli i opiekunów w odpowiednią wiedzę, dotyczącą życia człowieka oraz jego rozwoju biologicznego i psychofizycznego, jak również w całą gamę tak zwanych umiejętności miękkich, pozwalających pedagogom na w pełni świadome i umiejętne wykonywanie ich zawodu.

Dlaczego warto wybrać studia pedagogiczne właśnie w Warszawie? Chociażby dlatego, że są one niezwykle zróżnicowane. Wśród specjalności mamy bowiem do wyboru takie ciekawe pozycje, jak andragogika, animacja kultury czy też podstawowa pedagogika wczesnoszkolna. Bardzo znaczącym faktem jest także mnogość różnorodnych placówek oświatowych w Warszawie, w których można odbyć niezwykle wartościowe praktyki i staże, a także zapoznać się z najnowszymi trendami, występującymi w pedagogice. Stolica może poszczycić się także wielością przeprowadzanych tam konferencji tematycznych oraz rozmaitych organizacji pozarządowych, wspierających wychowanie i edukację dzieci. Dlatego też Warszawa jest bez wątpienia najlepszym wyborem, jeśli chcesz studiować pedagogikę.

Jak można dostać się na studia pedagogiczne? Należy bardzo dobrze przyłożyć się do egzaminu dojrzałości, bowiem kierunek ten należy do najbardziej obleganych. Przedmioty, jakie należy brać pod uwagę to na pewno język polski, język obcy, a także biologię, historię lub wiedzę o społeczeństwie.

Jakie kierunki pedagogiczne oferują warszawskie uczelnie? Możemy wśród nich znaleźć interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, pedagogikę, pedagogikę małego dziecka, pedagogikę specjalną, psychologię, resocjalizację oraz socjokryminologię. Wybór jest wiec naprawdę spory.

Przyjrzyjmy się więc konkretnym stołecznym uczelniom, oferującym kierunki pedagogiczne. Na Akademii Pedagogiki Specjalnej można zatem studiować interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, pedagogikę oraz pedagogikę specjalną. Społeczna Akademia Nauk oferuje z kolei pedagogikę, resocjalizację i socjokryminologię. Natomiast w ofercie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego możemy znaleźć pedagogikę i pedagogikę specjalną. Wielokierunkowy jest także Uniwersytet Warszawski – może się on poszczycić pedagogiką i pedagogiką małego dziecka. Pedagogikę jako samą w sobie możemy także studiować na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej. Warszawskie uczelnie proponują także cały szereg studiów podyplomowych w zakresie szeroko pojętej pedagogiki. Jest więc w czym wybierać.

Na koniec spójrzmy jeszcze na to, co dają studia pedagogiczne. Otrzymujemy uprawnienia nie tylko do pracy z dziećmi w roli opiekuna bądź terapeuty, ale także do pracy z dorosłymi – szczególnie zaś pomocna jest w tym andragogika. Wszechstronność nauki o człowieku bez wątpienia sprawia, że pedagog bez problemu może wejść w rolę arteterapeuty, coacha lub także mediatora. Wszystko to dzięki różnorodnym, wyspecjalizowanym kierunkom pedagogicznym oraz towarzyszącym im licznym specjalnościom. Gdzie więc można pracować po takich studiach? Głównymi miejscami pracy was, przyszłych pedagogów, będą z pewnością wszelkie instytucje wychowawcze, organizacje pozarządowe jak również i stare, dobre szkoły. Studia pedagogiczne przygotowują ponadto przyszłe kadry administracji samorządowej, gabinetów terapii pedagogicznej, placówek kulturalno-oświatowych oraz przedszkoli. Dzięki swoim cennym doświadczeniom oraz zdolnościom do analizy i obserwacji, pedagodzy powinni także być odpowiedzialni za współtworzenie różnorodnych programów edukacyjnych. Możliwości zatrudnienia jest więc bardzo wiele – nawet pomimo mitycznego niżu demograficznego.

Dlatego też bez wahania siadaj przed swoim komputerem, odpal żwawo swoją ulubioną przeglądarkę i wpisz krótką frazę: „studia pedagogiczne warszawa”. I jeśli czujesz niedosyt po tym artykule, niezbadane głębiny internetu na pewno zaspokoją twoją ciekawość w tym temacie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here