Rurociągi przemysłowe

W dużych zakładach produkcyjnych, konieczne jest przemieszczanie mediów w znacznych ilościach na duże odległości. Niezależnie czy będzie to woda używana do chłodzenia technologicznego, ciecze agresywne czy gaz, problem pozostaje ich transport. Większość zakładów decyduje się na montaż linii przesyłowych, co jednak wiąże się z kilkoma kwestia na które należy zwrócić uwagę, zarówno w czasie ich montażu jak i utrzymania.

Projekt i montaż

Każdy rurociąg projektuje się pod konkretne medium które będzie nim transportowane oraz warunki fizykochemiczne temu towarzyszące. Dla przykładu, dla mediów agresywnych jak kwasy i zasady, w konstrukcji zastosowanie znajdzie stal austenityczna. W transporcie wysokociśnieniowym gazu czy wody, rurociąg najprawdopodobniej będzie wykonany ze stali węglowej o podwyższonej wytrzymałości. To właśnie z powodu złożoności czynników (agresywność chemiczna, temperatura, ciśnienie) tak ważne jest zaprojektowanie instalacji zgodnie z norami, gdyż tylko to gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Firmy projektowe i wykonawcze

Wybierając podwykonawcę do takiego zadania, należy zapoznać się nie tylko z jego rekomendacjami, poprzednimi projektami, lecz również czy posiada stosowne certyfikaty. Dla przykładu, czy posiada uznania technologii wykorzystywanej do spawania wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z normami PN-EN 288-3, PN-EN 288-9, PN-EN-ISO 15614-1, EN 14163 oraz dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE wydane na materiał z którego ma być stworzony rurociąg (stal węglowa, stal węglowa o podwyższonej wytrzymałości lub stal austenityczna). Przykładem może być chociażby https://www.eurospaw.com.pl/oferta/instalacje-technologiczne-rurociagow-przesylowych-dla-przemyslu.

Utrudnienia dla zakładu produkcyjnego

Każda modernizacja niesie ze sobą ryzyko zaburzenia procesów technologicznych. Niekiedy będą to poważne utrudnienia, jak chociażby naprawa instalacji gazów palnych, gdyż przed każdą ingerencją instalacja musi zostać oczyszczona z wykorzystaniem gazu obojętnego, a obszar prac powinien być wolny od postronnych osób. Jednak, w przypadku instalacji o mniejszym ryzyku, istnieje szansa na zminimalizowanie zaburzeń pracy, poprzez stosowanie bypass’ów modernizowanych elementów, czy pracę ekip w dni wolne i w nocy, gdy mniej się dzieje w obszarze produkcyjnym. Wybierając firmę, warto zwrócić uwagę na możliwość elastycznego dostosowania terminu wykonywanego zlecenia do własnych potrzeb.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here