Studia pomostowe dla pielęgniarek

Pielęgniarka – zawód niezwykły, bardziej kojarzony z misją niż wykonywaniem określonych, wyuczonych czynności. Pielęgnowanie chorych jest wyrazem oddania, poświęcenia, miłosierdzia. Podjęcie decyzji o wykonywaniu zawodu pielęgniarki to decyzja o prowadzeniu życia wypełnionego poświęceniem swoich sił, umiejętności, uwagi osobom wymagającym pomocy.
Aby zostać pielęgniarką czy pielęgniarzem należy skończyć odpowiednią kierunkową szkołę średnią, policealne/pomaturalne studium medyczne albo studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia. Ścieżka edukacyjna prowadząca do zdobycia zawodu może być długa i niełatwa. W dodatku szkoły medyczne ponadpodstawowe są właściwie w zaniku, a do studiów medycznych lub na studia pielęgniarskie tłumów również nie ma. W szpitalach brakuje pielęgniarek na wszystkich oddziałach szpitalnych.
Zapaść na rynku pielęgniarskim spowodowana jest w naszym kraju wieloletnimi zaniedbaniami zarówno w finansowaniu osób zatrudnionych na stanowiskach pielęgniarek czy pielęgniarzy, jak i traktowania tego zawodu jako szczególnie ważnego i uprzywilejowanego. Pielęgniarki nadmiernie obciążone obowiązkami i opłacane w sposób skandalicznie niski wyjechały w poszukiwaniu pracy za granicę. W szpitalach, sanatoriach, domach opieki w Niemczech, Anglii, Holandii i innych państw Unii Europejskiej pracuje obecnie więcej polskich pielęgniarek niż w polskich placówkach służby zdrowia. Sytuacji w szpitalach nie poprawią ostatnie zmiany dotyczące standaryzacji pracy na stanowiskach pielęgniarskich. Na szpitale narzucono obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby pielęgniarek w przeliczeniu na łóżka pacjentów. Dla różnych oddziałów są to różne współczynniki, ale niezależnie od tego dyrektorzy szpitali nie mając możliwości zatrudnienia personelu medycznego podejmują decyzje o likwidacji łóżek, czyli ograniczeniu liczby miejsc w szpitalu. Standardy są niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony praw pracowniczych i dobrze się stało, że związki zawodowe pielęgniarek i położnych takie przepisy wywalczyły, ale dopóki nie zmienią się standardy płacowe, to i tak pielęgniarek w kraju będzie wciąż za mało mimo, że kierunki pielęgniarskie są w Polsce na ponad siedemdziesięciu uczelniach.
Aby już zatrudnionym pielęgniarkom bez studiów wyższych ułatwić możliwość zdobycia wykształcenia i tym samym podnieść ich kompetencje zawodowe, dać możliwość awansu wiele uczelni w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia otwiera kierunek pielęgniarstwo oraz położnictwo na studiach pomostowych.
Studia pomostowe dla pielęgniarek to niestacjonarna forma kształcenia w szkole wyższej. W niektórych uczelniach są to zajęcia organizowane w weekendy, w innych studia prowadzone na nowoczesnych platformach e-learningowych.
Aby zostać słuchaczem tych studiów trzeba być zatrudnionym w placówce służby zdrowia lub w innym miejscu. Wraz z podaniem należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły medycznej lub studium medycznego. Uczelnie otrzymują duże dotacje ministerialne i dlatego studia pomostowe dla pielęgniarek są niepłatne. Studenci wnoszą opłatę rekrutacyjną i płacą za dodatkowe egzaminy poprawkowe.
Studia pomostowe organizowane są według różnego programu w zależności od ukończonej formy kształcenia.
Poziom A trwa dwa semestry i jest dla osób, które mają ukończoną pięcioletnią szkołę średnią o kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.
Poziom B to studia pomostowe trwające trzy semestry, których słuchaczami mogą zostać absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych posiadający świadectwo dojrzałości.
Poziom C organizowany jest jako dwusemestralne studia dla absolwentów dwuipółletnich policealnych szkół medycznych.
Podczas studiów pomostowych są zajęcia z przedmiotów kierunkowych medycznych. Z tego względu studia pielęgniarskie nie należą do łatwych. Każdy musi zaliczyć między innymi przedmioty:
– patologia,
– opieka zdrowotna,
– opieka paliatywna,
– zdrowie publiczne,
– rehabilitacja,
– opieka pielęgniarska osób niepełnosprawnych,
– promocja zdrowia.
Podczas nauki zdaje się kilka egzaminów oraz pisze prace kontrolne. Końcem nauki jest samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej i obrona podczas komisyjnego egzaminu. Pozytywny wynik uprawnia do otrzymania dyplomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa. Organizowane w Polsce studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych wydają dyplomy uznawane we wszystkich państwach Unii Europejskiej a także przez liczne państwa spoza unii.
Czy organizacja studiów pomostowych dla pracowników medycznych to dobry sposób na zapewnienie odpowiedniej ilości pielęgniarek i położnych dla potrzeb placówek służby zdrowia w naszym kraju? Na pewno jest to sposób wart kontynuacji i rozwijania, ale dopóki problemu zatrudnienia pielęgniarek w oparciu o najwyższe standardy płacowe nie rozwiąże się systemowo, to nie mamy co liczyć na to, że wykształcone pielęgniarki zostaną w kraju. Oferty pracy za granicą są bardzo atrakcyjne i jest ich coraz więcej. Firmy rekrutujące pracowników opłacają im kursy językowe, pomagają urządzić się w nowym miejscu, zapewniają pomoc przy kontaktach z urzędami, rozliczaniem podatku czy w każdej innej trudnej sytuacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here