Wiadomości gospodarcze – dlaczego warto śledzić notowania giełdowe?

Wiadomości gospodarcze można śledzić z wielu źródeł. Do najpopularniejszych należą tradycyjne media telewizyjne. Ciekawą alternatywą jest czytanie blogów politycznych w internecie. Oprócz tego jednak ważnych informacji potrafią dostarczyć notowania giełdowe.

Notowania giełdowe mogą dostarczyć wielu informacji o kondycji całej gospodarki – czy rozwija się dobrze, czy też popada w recesję. Analiza indeksów branżowych z kolei dostarcza wiadomości gospodarczych zorientowanych wokół konkretnego segmentu gospodarki.

Notowania giełdowe – co można z nich wyczytać?

Przeglądanie notowań giełdowych zdecydowanie nie jest rozwiązaniem, które cieszyłoby się dużą popularnością, co prawdopodobnie wynikać może z pewnych braków systemu edukacji. Zwykle wiadomości gospodarcze śledzi się w telewizji lub przez internet, np. poprzez obserwację ciekawych kanałów czy blogów o polityce i gospodarce. Tymczasem notowania giełdowe skrywają w sobie więcej informacji, niż niejedna osoba mogłaby przypuszczać.

W Polsce istnieje Giełda Papierów Wartościowych (GPW), usytuowana w Warszawie, na której odbywa się handel m.in. akcjami, czyli właśnie papierami wartościowymi notowanych spółek na giełdzie. Przyglądając się wynikom oraz stopniu popytu poszczególnych walorów, raczej nie można wynieść informacji, które pozwoliłyby na stawianie tez dotyczących kondycji całej gospodarki. Inaczej jednak się dzieje, jeśli wybierze się obserwację głównych indeksów giełdowych. Przykładowo, indeks giełdowy WIG20, w którego skład wchodzi dwadzieścia spółek notowanych na GPW o najwyższym stopniu kapitalizacji rynkowej, w dobry sposób określa tendencję, panującą na rynku. Jeżeli istnieje tendencja wzrostowa, tzw. bessa, charakteryzują się tym, że wartość indeksów giełdowych rośnie długoterminowo, to oznacza to, że kondycja gospodarki jest na dobrym poziomie. Analogicznie i wprost przeciwnie jest w odwrotnym przypadku, kiedy na rynku panuje tzw. bessa.

Rodzaje indeksów giełdowych

O ile przyjęło się, że indeks giełdowy WIG20 pokazuje pewne tendencje w zakresie gospodarki, o tyle jednak jego wyniki nie mogą wiele powiedzieć o kondycji poszczególnych sektorów gospodarki. Z rozwiązaniem przychodzi śledzenie notowań indeksów branżowych. Przykładowo, indeks WIG-Banki obrazuje kondycje wszystkich notowanych na polskiej giełdzie banków, ponieważ notowania tych spółek wchodzą w jego skład. Indeksów branżowych jest bardzo wiele. Wymienić można m.in.: WIG-CHEMIA, WIG-NRCHOM (nieruchomości), czy choćby WIG-ENERGIA (energetyka). Obserwacja tendencji i relacji między popytem i podażą na powyższych indeksach pozwala już na wyciągnięcie wniosków dotyczących tego, czy dany sektor gospodarki w państwie rozwija się dobrze, czy też wprost przeciwnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here