Deklaracja PIT-37 w 2020 roku

PIT-37 jest zeznaniem podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (ewentualnie poniesionej straty), w całym (zakończonym) roku podatkowym. Należy złożyć je od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia, roku następującego po roku podatkowym. Obecny rok podatkowy (2019) podatnicy PIT-37 będą więc rozliczać już od lutego 2020. Jakie zmiany czekają nas w prawie podatkowym? Co zmieni się w PIT 2020?

PIT-37 informacje podstawowe o formularzu

PIT-37 jest drukiem księgowym, skierowanym przede wszystkim do wszystkich osób, które uzyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika (na przykład pracodawcy) oraz opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Służyć będzie więc przede wszystkim osiągającym wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy zlecenia, kontraktów menadżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, emerytur i rent krajowych, zasiłków i stypendiów, przychodów z praw autorskich i praw majątkowych i innych.

Najważniejsze zmiany PIT-2020

Wiele planowanych i wprowadzanych obecnie zmian w zakresie podatków, będzie miało bezpośredni skutek na wypełnianie deklaracji podatkowych PIT 2020. Warto, aby już teraz podatnicy zwrócili uwagę na dwie nowe ulgi podatkowe, z których będą mogli skorzystać.

  • Pierwsza z nich, to tak zwana ulga termomodernizacyjna, z której skorzystać będą mogli podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ponieśli na niego koszty inwestycyjne na tak zwane przedsięwzięcie termomodernizacyjne. W dużym uproszczeniu – od PIT 2020 będzie można skorzystać z kwoty odliczenia do 53 000 zł. Odliczenia dokonuje się na przykład w PIT-37, z założenia w roku podatkowym w którym poniesiono wydatki. Jeżeli nie znajdzie ona pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlegać on może odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
  • Drugą kluczową zmianą, która będzie miała również wpływ na PIT 2020, jest tak zwany zerowy PIT. Reforma polega w praktyce na wprowadzeniu nowego systemu podatkowego, który umożliwia osobom poniżej 26 roku zwolnienie przychodów młodego podatnika z umów o pracę, czy zlecenia (czyli właśnie tych rozliczanych PIT-37) do kwoty limitu maksymalnie 85 528 złotych rocznie.

Najważniejsze zmiany PIT-2020

Możliwe formy pracy nad PIT-37 w 2020 roku

Podobnie jak w 2019 roku, podatnicy będą mogli przygotować PIT-37 na trzy różne sposoby. Po pierwsze – w tradycyjnej formie papierowej, składając go osobiście w urzędzie skarbowym lub przesyłając listem poleconym Poczty Polskiej.

Po drugie, użytkownicy komputerów, tabletów i smartphone`ów będą cały czas mieli możliwość wypełnienia e-deklaracji, za pomocą specjalnych aplikacji do wypełniania e-PIT. Dobry Program PIT online 2020 uwzględni w odpowiednim czasie wszelkie zmiany prawne i umożliwi skorzystanie z nowych ulg oraz zwolnień – dlatego to rozwiązanie jest szczególnie polecane dla osób nie posiadających specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, podatków i księgowości.

Po trzecie – podobnie jak w tym roku (2019), Krajowa Administracja Skarbowa udostępni wypełnione deklaracje w systemie Twój e-PIT, gdzie podatnicy mogą je akceptować, zmienić, odrzucić lub nie podejmować żadnych kroków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here