E-sprawozdania finansowe i działanie przedsiębiorstwa po zmianach

E-sprawozdania to rodzaj nowych elektronicznych dokumentów, służących do przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego dla przedsiębiorców. Do pracy używa się komputera oraz Internetu. Pierwsze pojawiające się wątpliwości nowych użytkowników dotyczyły praktycznego funkcjonowania plików i aplikacji oraz możliwości i form podpisywania tego typu dokumentów elektronicznych. Następnie pojawiły się jednak praktyczne zagadnienia – o tym jak e-sprawozdania wpływają na funkcjonowanie samego podmiotu gospodarczego, w tym jego praw i obowiązków.

Jak zapewnić wgląd w sprawozdanie finansowe akcjonariuszom w przypadku sprawozdania elektronicznego?

W wielu przypadkach przedsiębiorstwo ma pewne obowiązki – na przykład wobec swoich akcjonariuszy. E-sprawozdania wyeliminowały formę papierową sprawozdań finansowych, dlatego w przypadku wykonywania przez spółkę obowiązków udostępnienia sprawozdania, faktycznie w praktyce podmiot nie ma ona możliwości udostępnienia („pokazania”) papierowego egzemplarza dokumentu sprawozdania finansowego – bo takowy nigdy nie powstał. Nie likwiduje to jednak obowiązków przedsiębiorcy, albowiem musi on nadal zapewnić wgląd do odpowiednich danych i informacji, a zatem wystarczy jedynie odpowiednio dostosować formę tej czynności. Rekomendowanym rozwiązaniem jest więc na przykład: udostępnianie e-sprawozdania w formie elektronicznej, na odpowiednim stanowisku komputerowym zorganizowanym przez dany podmiot gospodarczy.

Czy przy współpracy z biegłymi rewidentami przedsiębiorstwo musi zachowywać nowe formy elektroniczne?

Tak, co prawda ustawodawca nie narzuca sposobu przekazywania sprawozdania do biegłego rewidenta (tym podmiotom, które są zobowiązane do obowiązków oddania sprawozdania do badania), jednak późniejsza elektroniczna forma sprawozdania finansowego wskazuje na konieczność wykorzystania informatycznych nośników danych i kanałów informacji. Zgodnie z odpowiedziami Ministerstwa, możliwe jest jednak zeskanowanie papierowego egzemplarza dokumentu do pliku PDF, a dopiero następnie opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jako rozwiązanie spełniające wymogi do dokumentów elektronicznych).

E-sprawozdanie

Co zrobić jeżeli w trakcie procesu uzupełniania dokumentów, wynikła potrzeba złożenia sprawozdania starszego niż 1 października 2018 roku?

W przypadku, jeżeli sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przed datą 1 października 2019, to powinno być złożone na ówcześnie obowiązujących zasadach – czyli w wersji papierowej do odpowiedniego naczelnika właściwego urzędu skarbowego (do kancelarii urzędu osobiście lub przesłane na adres za pomocą listu poleconego).

Jak korygować sprawozdania finansowe sprzed 1 października 2019 roku?

Data 1 października 2019 roku ustanowiła konieczność pracy na e-sprawozdaniach i wyłączyła całkowicie możliwość przygotowywania papierowych wersji sprawozdań finansowych. Dotyczy to nawet kort zeznań finansowych, gdyż zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa winny one być obecnie przygotowywane wyłącznie w formie elektronicznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here