Jak przeprowadzić restrukturyzację bez ingerencji sądu

Ogłoszenie upadłości jest ostatecznością, która nie musi dotyczyć wszystkich firm borykających się z problemami finansowymi. Prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja pozwala uniknąć kłopotów, a układ z wierzycielami zapobiega przejęcia procesu przez sąd. Więcej na temat postępowania o zatwierdzenie układu dowiesz się z lektury niniejszego wpisu.

Na czym polega postępowanie o zatwierdzenie układu?

Istnieją cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Jednym z nich jest postępowanie o zatwierdzenie układu, czyli najszybszy i najprostszy rodzaj procedury. W tym przypadku udział sądu ogranicza się jedynie do wydania zgody na zrealizowanie już gotowego układu.

Ten szczególny rodzaj postępowania umożliwia zawarcie porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami. Polega on na zbieraniu głosów wierzycieli na kartach do głosowania przy pomocy nadzorcy układu. W przypadku restrukturyzacji z postępowaniem o zatwierdzenie układu nie dochodzi do wykonania spisu wierzycieli.

Skuteczność tej metody przeprowadzania restrukturyzacji zależy od umiejętności współpracy dłużnika oraz nadzorcy z wierzycielami. O powodzeniu operacji świadczy też racjonalność i skuteczność przedstawionego planu spłaty zobowiązań.

Nadzorca restrukturyzacji – ważny element procesu

Jak podają przepisy prawa, czyli art. 210 Prawa restrukturyzacyjnego, w postępowaniu tego typu powinien uczestniczyć nadzorca układu. Może być to osoba legitymująca się licencją doradcy restrukturyzacyjnego. Specjalista w tym zakresie jest wybierany bezpośrednio przez dłużnika i działa na zasadzie umowy zlecenia.

Rolą nadzorcy jest pomoc w prawidłowym przeprowadzeniu procesu. Nie ma on jednak prawa do kontroli czynności dłużnika ani do zarządzania jego aktywami. Jego zadaniem jest zabezpieczenie interesów dłużnika oraz doprowadzenie do sytuacji zabezpieczającej przed upadłością.

Jaką umowę sporządzić z nadzorcą?

Prawo mówi, że istnieje obowiązek sporządzenia umowy z nadzorcą do spraw restrukturyzacji. Przepisy nie podają jednak konkretnego rodzaju, który powinno się w tym przypadku zastosować. Może więc być to umowa pisemna, ustna lub dorozumiana.

Należy podkreślić w tym miejscu, że umowa między nadzorcą a dłużnikiem nie może zobowiązywać go do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Dokument może jedynie określić fakt, że nadzorca będzie dokładał wszelkich starań, aby aktualna sytuacja dłużnika zakończyła się sukcesem.

Restrukturyzacja na zasadzie układu stanowi popularny sposób na wyjście z kłopotów finansowych. W związku z tym, w przypadku nieuregulowanych należności, firma powinna przemyśleć wdrożenie tego rozwiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here