Zniesienie współwłasności nieruchomości

Każda nieruchomość może mieć jednego bądź więcej właścicieli. W przypadku, gdy mamy do czynienia z jednym właścicielem, może on dowolnie dysponować nieruchomością – wynajmować ją bądź sprzedać. Problem pojawia się, gdy właścicieli jest kilku, a ich intencje co do przeznaczenia nieruchomości nie są zgodne. Wtedy też można przeprowadzić procedurę zniesienia współwłasności nieruchomości. Na czym dokładnie polega zniesienie współwłasności nieruchomości?

Zgodność woli

Najmniej problematyczna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy wszyscy współwłaściciele zgadzają się na zniesienie współwłasności nieruchomości. Wtedy też mogą oni zrzec się swojej części na rzecz jednego właściciela, który ma obowiązek ich spłacić. Takie rozwiązanie wydaje się nie tylko najkorzystniejsze, ale i najmniej kosztowne oraz czasochłonne. Po sporządzeniu stosownych dokumentów, jedna osoba zostaje prawowitym właścicielem, pozostali zaś nie mają prawa do nieruchomości. Zniesienie współwłasności nieruchomości może też nastąpić poprzez sprzedaż budynku lub gruntu, a następnie podział środków pieniężnych pomiędzy strony. Tutaj jednak również wymagana jest zgodność woli wszystkich współwłaścicieli.

Zniesienie poprzez podział

Zniesienie współwłasności nieruchomości może też nastąpić poprzez jej podział. Z prawnego punktu widzenia taka sytuacja jest najbardziej pożądana, bowiem każdy współwłaściciel otrzymuje w naturze swoją część, bez konieczności przeprowadzania wymiany pieniężnej. Niemniej jednak nie każdą nieruchomość można podzielić. O ile jest to możliwe w przypadku gruntu, bloku mieszkalnego czy dużego domu, o tyle małego mieszkania nie sposób podzielić, zwłaszcza jeśli współwłaścicieli jest kilkoro. Znoszenie współwłasności nieruchomości poprzez podział często zostaje więc wykluczone, mając na uwadze charakter nieruchomości.

Kiedy dochodzi do zniesienia współwłasności nieruchomości?

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy dana nieruchomość posiada przynajmniej dwóch właścicieli. Ponadto, muszą oni chcieć zniesienia współwłasności. Najczęściej ma to miejsce w momencie, gdy nieruchomość jest dziedziczona po innej osobie w drodze ustawy. Wtedy też bardzo często współwłaścicielami nieruchomości, z mocy prawa, zostaje kilka osób jednocześnie. Niestety, nie ma innego sposobu na zniesienie współwłasności nieruchomości, niż zgodny podział, jej sprzedaż bądź przeniesienie prawa do zarządzania nieruchomością na jedną osobę, przy czym pozostałe muszą zostać spłacone.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here