ortografia

Jedną z kluczowych umiejętności, jaką dzieci zdobywają na początku swojej edukacji jest nauka języka polskiego. Pisanie i czytanie tekstu ze zrozumieniem wydaje się oczywiste, jednak w dobie internetu pewne nawet podstawowe reguły zamazują się i tracą na ważności.

Poprawne posługiwanie się językiem ojczystym jest jednak czymś, co każde dziecko powinno w szkole opanować. W końcu będzie posługiwać się tym językiem przez całe życie, a skuteczna komunikacja może okazać się bardzo ważna zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Jedną z trudniejszych rzeczy w języku polskim jest ortografia. Mają z nią problemy niekiedy nawet osoby pracujące z językiem pisanym na co dzień. Jest to też coś, z czym każdy uczeń powinien zapoznać się jak najszybciej i na kolejnych etapach nauki doskonalić i uzupełniać umiejętność poprawnego pisania.

Zasady pisowni w języku polskim są bardzo różnorodne i rozbudowane, a osoby wielojęzyczne często podkreślają, że język polski jest jednym z trudniejszych języków właśnie z uwagi na ortografię i jej złożoność. Przydane w opanowaniu zasad ortograficznych są wszelkiego rodzaju ćwiczenia, które proponowane są w szkołach i przewidziane w planie nauczania. Z pewnością aby dobrze poznać ortografię trzeba dużo pisać i pewnych zasad nauczyć się na pamięć.

Warto też wykonywać takie ćwiczenia, jak dyktanda. Polegają one na tym, że spisuje się słowa mówione przez nauczyciela, z zachowaniem wszelkich zasad poprawnego języka. Jest to ćwiczenie, które świetnie nadaje się do utrwalenia zdobytych umiejętności. Oprócz dyktand wykonywanych w szkole, można też zaproponować je dziecku dodatkowo, do wykonania przez internet. Zaangażowanie nowoczesnej technologii z pewnością zachęci dziecko do nauki.

Spośród dostępnych ćwiczeń wybrać można dyktando online dla klasy 2. W jego przeprowadzenie zaangażować się może też rodzic, wykonując ćwiczenie razem ze swoim dzieckiem. Może to być świetna integracja, a przy okazji przypomnienie sobie dziecięcych lat nauki, a może nawet niektórych zasad pisowni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here